NKÚ zjistil nedostatky při čerpání evropských dotací v Praze

Praha - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil nedostatky v čerpání evropských dotací v Praze, některé projekty by tak Evropská unie nemusela proplatit. Podle dnes zveřejněné zprávy dělali někteří příjemci dotací chyby v tendrech. Pražský magistrát navíc operační program nejen řídí, ale zároveň ho i kontroluje. Některé prohřešky pak byly vyhodnoceny jako porušení rozpočtové kázně, NKÚ proto zjištění předal finančnímu úřadu, který může udělit příjemcům sankce. Pražský magistrát ale s kritikou nesouhlasí - zastavení čerpání prý nehrozí. 

NKÚ se zaměřil na operační program Praha Adaptabilita (OPPA), ve kterém je do roku 2013 vyhrazeno 127,5 milionu eur (asi 3,25 miliardy korun). Program podporuje neinvestiční projekty zaměřené mimo jiné na další profesní vzdělávání, sociální integraci nebo modernizaci středoškolské a vysokoškolské výuky. 

Kontrolní úřad hlavnímu městu vytýká, že chybí nezávislá kontrola. Jeden odbor na magistrátu totiž program řídí a jiný odbor je jeho auditorem. Vzniká tak riziko, že nebude dodržena nezávislost výkonu funkce auditora. „Tento problém byl i u jiných regionálních operačních programů,“ uvedl mluvčí NKÚ Jaroslav Broža. Podle něj EU požaduje, aby se kontrola přesunula jinam. V budoucnu by ji zřejmě mohlo zajišťovat ministerstvo financí. 

Podle NKÚ je rovněž chybou, že magistrát nemá dostatečné informace o průběhu programu. Nemůže tak program vyhodnotit, případně upravit podle zjištěných nedostatků. „Magistrát některé monitorovací ukazatele OPPA nastavil a hodnotil takovým způsobem, že nebylo možné ověřit pokrok v dosahování cílů OPPA ani vyhodnotit efektivnost a hospodárnost vynaložených prostředků,“ uvedl ve zprávě NKÚ.   

Přestože se jedná o operační program zaměřený na Prahu, magistrát podle kontroly nastavil podmínky tak, že dotaci mohou získat i žadatelé bez vazby na pražský region. „Ze vzorku 200 podpořených osob vybraných ke kontrole jich má 40 uvedeno místo podnikání, resp. sídlo podnikání, mimo území hlavního města Prahy,“ uvádí zpráva. Podle NKÚ by tak významná část výdajů mohla být považována za „nezpůsobilé“, a EU by je proto neproplatila.   

Někteří příjemci dotací podle úřadu nedodrželi podmínky poskytování podpory. Chybovali především ve výběru dodavatelů, ve vedení účetnictví či v naplňování cílů projektu. Například Praha 10 u jednoho projektu zrušila výběrové řízení a přímo oslovila čtyři lektory z Vysoké školy finanční a správní, s nimiž uzavřela smlouvy na částku 762 tisíc. Jediný uchazeč ze zrušeného výběrového řízení přitom nabízel cenu 446 tisíc.

Pražský magistrát ale s kritikou NKÚ nesouhlasí, OPPA prý patří mezi nejúspěšnější programy v Česku - zhruba 300 projektů už bylo ukončeno a dalších 300 se realizuje. "Zasmluvněno je v tuto chvíli více než 80 procent celkových finančních prostředků programu. U všech těchto projektů se současně vyskytuje minimální procento chybovosti. Toto procento činí v průměru 0,05 procenta a u všech projektů dochází ke sjednání nápravy, chybně použité
prostředky příjemci vrátí zpět Praze," reagoval v tiskové zprávě magistrát.