Zastavení elektronických zdravotních knížek může skončit arbitráží

Praha - Menšinový akcionář společnosti IZIP zásadně nesouhlasí s ukončením sporného projektu elektronických zdravotních knížek. České televizi se podařilo získat dopis, ve kterém vlastník 49 procent akcií, firma eHI eHealth International, dokonce označuje zastavení projektu za nezákonné. Někteří členové správní rady VZP se proto obávají mezinárodní arbitráže. 

 

Právník Thomas Ladner, zastupující švýcarskou firmu, se nehodlá s koncem projektu smířit. A v dopisu valné hromadě zastavení projektu ze strany největší tuzemské zdravotní pojišťovny nebývale tvrdě napadl.

Thomas Ladner:

„Dle názoru eHI je postup správní rady VZP nesprávný, neuvážený a nezákonný a je v zásadním rozporu s povinností péče řádného hospodáře, ke které jsou členové správní rady VZP jakožto orgánu VZP ČR povinni.“


V dopisu navíc právník obviňuje správní radu VZP, že zastavením projektu internetových zdravotních knížek jeho klienta poškodila. A varuje před dalšími právními kroky. Někteří členové správní rady zdravotní pojišťovny se obávají mezinárodní arbitráže. „Já se obávám, že možnost arbitráží a popřípadě nějakých dalších nákladů, které to přinese pro VZP, existuje,“ říká Soňa Marková.

VZP, která už investovala do sporného projektu IZIP dvě miliardy, se při nákupu akcií od firmy eHI eHealth zavázala, že ho bude dál rozvíjet. „Riziko obchodních sporů tady vždycky je. To nemůžete nikdy vyloučit,“ říká k možné arbitráži ředitel VZP Pavel Horák.

VZP chce od IZIPu koupit internetový portál

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce získat do svého vlastnictví elektronický portál, který nyní spoluvlastní se společností IZIP. Po vypovězení smluv s IZIP by musela za 200 milionů korun vybudovat nový portál pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními, plátci pojistného a pojištěnci. Pokud by IZIP prodej portálu odmítl, nebo nasadil pro VZP nepřijatelnou cenu, má ředitel pojišťovny vypsat výběrové řízení na nový portál.

„Správní rada tak rozhodla vzhledem k tomu, že VZP vlastní zdrojové kódy a portál byl připraven pro ni. Pokud by se to panu řediteli nepovedlo, má zahájit kroky k výběrovému řízení a zároveň udělat kroky, aby byl zajištěn provoz portálu po dobu nezbytně nutnou i po 1. lednu 2013,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek, který je zároveň členem správní rady VZP.

Pavel Horák:

Pavel Horák„Portál je v našem vlastnictví, to jsme si vymínili v okamžiku, kdy jsme uzavírali smlouvy, to znamená zdrojové kódy a program. To, o čem je nyní řeč, je právo software rozvíjet a portál do budoucnosti přeprogramovávat a dál upravovat.“


„Když jsme uzavírali dodatek na to, aby volná kapacita IZIPu byla využívána i pro obecnou elektronickou komunikaci pojišťovny s okolím, tak jsme si vymínili, že to dílo, které se vytvoří, bude majetkem pojišťovny, takže máme zdrojové kódy,“ uvedl Horák v Interview ČT24. Zároveň ale zdůraznil, že situace se liší, pokud chce pojišťovna program upravovat.

Smlouvy se společností IZIP mají být vypovězeny do 30. června, vyprší na konci roku. Výběrové řízení na nový portál se ale nestihne tak, aby vítěz byl znám do konce roku, kdy smlouvy vyprší. Správní rada proto rozhodla, že tři smlouvy se společností IZIP sice VZP vypoví, ale jedna z nich, která se týká provozování portálu, bude prodloužena, a to nanejvýš do 30. června 2013. Do té doby bude mít VZP provozování svého portálu zajištěno.

Horák už dříve uvedl, že výběrové řízení vypíše jako „pojistku“, kdyby se nepodařil jeho záměr - chce vytvořit ve VZP vlastní programovací oddělení a vyjednává s programátory IZIPu, aby přešli do VZP.

IZIP zajišťuje pro VZP kromě portálu také elektronické zdravotní knížky. Za deset let stál VZP celý projekt téměř dvě miliardy korun. Ročně pojišťovna hospodaří se 150 miliardami. Horák tvrdí, že projekt byl výdělečný.

Video Reportáž Petra Vaška
video

Reportáž Petra Vaška

Reportáž Petra Vaška

18.6.2012, UD

Interview ČT24

Rozhovor s Jiřím Běhounkem