Astronom Spurný a botanik Doležel získají prestižní prémii

Praha - Prestižní Akademickou prémii letos dostanou astronom Pavel Spurný a botanik Jaroslav Doležel. Spurný platí za znalce malých vesmírných těles a jejich chování v zemské atmosféře, Doležel zkoumá strukturu genomu rostlin. Na své výzkumy obdrží každý 30 milionů korun, které jim budou vypláceny po dobu šesti let v pětimilionových částkách. Prémii vědcům v úterý 26. června v sídle akademie slavnostně předá její předseda Jiří Drahoš.

Spurný je hlavním koordinátorem mezinárodního projektu Evropské bolidové sítě a vedoucím její české části. Inicioval její modernizaci a automatizaci a významně přispěl ke zdokonalení metod zpracovávání dat. Podílel se na analýze pádu významných meteoritů. Zcela novým výsledkem mimořádného významu je nová analýza výjimečného bolidu (jasného meteoru) z roku 1991 na Benešovsku. Na základě zkušeností, které získal z předchozích úspěšných analýz, určil jeho novou pádovou oblast a způsob hledání, takže se i po dvaceti letech od pádu podařilo nalézt jeho úlomky.

Podle Spurného výpočtů z experimentu Pouštní bolidové sítě v Austrálii, kterou čeští astronomové pomáhali budovat, byly nalezeny dva meteority se známou drahou na jižní polokouli - Bunburra Rockhole a Mason Gully. Jde o jedny z nejpřesněji popsaných pádů meteoritů v historii vůbec.

Akademickou prémii chce Spurný využít ke zkvalitnění bolidových sítí a k rozšíření odborného týmu. „Jsem si jist, že nejen toto šestileté období, ale i vzdálenější budoucnost pak přinesou řadu cenných výsledků a publikačních výstupů a udržíme si tak vedoucí postavení české školy v tomto zajímavém oboru,“ dodal.

Doležel patří ve výzkumu struktury a evoluce genomu rostlin ke světové špičce. Zásadně se podílel na vývoji nových analytických metod, které umožňují odhalovat velké a složité genomy. Je klíčovým členem mezinárodních konsorcií, které zkoumají genom pšenice. Metody vyvinuté Doležalovým týmem a jím získané poznatky využívají mnohé univerzity a výzkumné instituce v USA, Evropě i v Asii.

Smyslem ocenění, které nelze obdržet opakovaně, je podpora vědeckých osobností na špičkové mezinárodní úrovni. Akademie jim chce vytvořit takové podmínky, v nichž by mohli ještě lépe rozvinout svůj potenciál ve prospěch celé české vědy.