Patnáctý všesokolský slet skončil, začaly přípravy na šestnáctý

Praha - Patnáctý všesokolský slet skončil, zdarem šestnáctému sletu v roce 2018, významném pro Českou republiku, rozloučila se s cvičenci i diváky na stadionu v Edenu po dvoudenních hromadných cvičení starostka České obce sokolské Hana Moučková. Nazdar, odpověděli jí cvičenci nastoupení na ploše i diváci na tribunách. V 11 skladbách vystoupilo 10 500 cvičenců z Česka i ciziny. Oslavili tak 150. výročí sokolské organizace, kterou v roce 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.

Diváci zažili sokolský filmový festival 2012. Společná cvičení za zvuku filmových melodií zahájili stejně jako ve čtvrtek skladbou Jen pro ten dnešní den senioři a seniorky. Někteří překročili devadesátku, v prvním dni hromadných skladeb je neodradil ani hustý déšť. Končili zcela promočení a diváci je za vytrvalost odměnili potleskem, voláním a hvízdáním. I dnes provázel jejich cvičení skandovaný potlesk a volání. Zatímco ve čtvrtek museli cvičenci obstát v prudkém dešti, dnes nad Prahou svítilo slunce.

Po seniorech zaplnili plochu předškoláci se skladbou Člověče, nezlob se. Muži si zopakovali skladbu Chlapáci, s níž měli úspěch už ve čtvrtek. Diváky také nadchlo taneční vystoupení Radostná země, kdy cvičenci měli lidové kroje. Velký potlesk sklidilo i cvičení žen v České suitě. Potlesk diváků provázel všechny skladby. „Práce sokolská je práce tuhá, která ni dnem, ni rokem nekončí, řekl Miroslav Tyrš. Ale my máme tuhle práci rádi a rozhodně v ní chceme pokračovat,“ řekla přítomným moderátorka dne.

Video XV. Všesokolský slet - II. program hromadných skladeb
video

XV. Všesokolský slet - II. program hromadných skladeb

XV. Všesokolský slet - II. program hromadných skladeb

Slavnostní průvod účastníků XV. Všesokolského sletu Prahou

Reportáž Jiřího Pánka o všesokolském sletu

Tečka za všesokolským sletem

V publiku byla i dlouholetá věrná cvičenka Vlasta Balzerová z Prostějovské župy. Za dva týdny oslaví devadesátiny. Sokolkou je prý odjakživa, její otec byl za činnost pro sokola zavřený. Cvičila poprvé na sletu v roce 1938 a pak na všech následujících, včetně čtrnáctého před šesti lety. Chodí o holích, a tak štafetu převzali její potomci. Dál chodí za „věrnou gardou“ a na doby mládí v sokolské organizaci ráda vzpomíná.

Cvičence na ploše dnes podpořili z tribun také ti, kteří cvičili ve čtvrtek. Mezi nimi i Hana a Věra. Obě chodí do sokola, protože tam prý je dobrá parta a náramně se pobaví. Program sokola má podle nich co říci i dnešním mladým, přispívá k výchově, kamarádství a disciplíně. Na závěr sletu byly slavnostně sňaty za zvuku husitského chorálu vlajky České republiky a České obce sokolské, které po oba sletové dny vlály nad plochou. Cvičenci se rozloučili se slovy, že za šest let znovu přijedou.