Na některých vysokých školách jsou ještě volná místa

Liberec / Hradec Králové – Některé české vysoké školy nabízí uchazečům možnost druhého kola přijímacího řízení. Do toho se zájemci mohou hlásit až do srpna. Volná místa nabízí především technické obory, do nichž se dlouhodobě hlásí menší množství studentů. Druhé kolo je zcela standardní přijímací řízení a kritéria jsou v něm většinou stejná jako v kole prvním. Některé fakulty preferují konkrétní schopnosti, jiným jde o výsledky ze střední školy.

Liberecká univerzita nabízí volná místa ve druhém kole na všech třech technických fakultách, tedy na fakultě strojní, fakultě mechatroniky i na textilní fakultě. Zájemci o studium se také mohou hlásit na ústav zdravotnických studií, kde studují zdravotní sestry a medicínští technikové. Přihlášky na Technickou univerzitu v Liberci mohou uchazeči podávat do poloviny srpna.

V Hradci Králové otevírá druhé kolo přijímacího řízení i pedagogická fakulta. Ta nabízí tradiční učitelské obory ve dvoukombinacích, ale i zajímavé obory, jako je etická výchova a esteticky zaměřené obory jako hudební a výtvarná výchova. Zájemci se mohou hlásit do 10. srpna.

Druhé kolo příjímacího řízení otevírá i České vysoké učení technické v Praze. Přihlášky je stále ještě možné podávat na tři fakulty, na fakultě dopravní se uchazeči mohou hlásit na detašované pracoviště v Děčíně. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská nabízí mimořádný termín nejen pro bakalářské, ale i pro navazující magisterské studium. Fakulta biomedicínská vypsala druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské studium profesních oborů biomedicínský technik, optika a optometrie, fyzioterapie, radiologický asistent, zdravotnický záchranář a také pro obory biomedicínská informatika a řízení krizových situací.

Video Volná místa na vysokých školách
video

Volná místa na vysokých školách