Ústavní soud projedná stížnost vymahačské firmy Grato

Brno - Ústavní soud veřejně projedná stížnost společnosti Grato, která vymáhá pohledávky z nezaplaceného jízdného v ostravské městské hromadné dopravě. Od března totiž justice v případě žalob šitých podle stejného vzoru u jednotlivých sporů nepřiznává právo na náklady právního zastoupení, které proplácí dlužník úspěšnému žalobci. Firma s tím nesouhlasí. Podala už téměř 400 ústavních stížností, nyní zažádala o veřejné jednání.

Nález se týká jen takzvaných bagatelních sporů, v nichž jde o peněžité plnění do 10 000 korun. Typicky jde o nároky vůči spotřebitelům, které vznikly na základě nějaké smlouvy - například o přepravě, dodávce energií, úvěru, internetu nebo telefonu. Vymahači dluhů, kteří hromadně kupovali pohledávky, často v praxi žádali náhrady nákladů na advokáty, které výrazně převyšovaly vymáhanou sumu.

Soudy jim donedávna většinou vyhověly, což činilo z vymáhání drobných pohledávek výnosnější činnost. Pokud by Ústavní soud dnes svou praxi zpochybnil, bylo by to nejen v rozporu s jeho předchozím rozhodnutím, ale vneslo by to chaos do současných soudních verdiktů.

Soud nesmí přidělovat náhradu mechanicky

Ústavní soud dříve potvrdil, že úspěšný žalobce má i v bagatelních sporech právo na náhradu nákladů řízení. „To však neznamená, že soud o jejich náhradě rozhodne “mechanicky„: naopak musí zvažovat, zda tu neexistují další rozhodující okolnosti mající podstatný vliv na přiznání či nepřiznání náhrady účelně vynaložených nákladů,“ popsal asistent předsedy Ústavního soudu Ludvík Matoušek.

Soudy musejí zohlednit například to, zda nejde o „formulářovou žalobu“, v níž se mění jen jméno dlužníka a výše nárokované sumy. Za takových okolností je podle Ústavního soudu spravedlivé, aby „výše odměny za zastupování žalobce advokátem byla určena jen jako ekvivalent jednonásobku vymáhané jistiny“.