O magistry se v Plzni postará přímo univerzita

Plzeň - Garanci nad magisterským programem plzeňských práv převzala přímo Západočeská univerzita. Nejde tedy už o právnickou fakultu, jak tomu bylo dosud. Na vedení univerzity bude záviset zachování studijního programu i po říjnu 2013, kdy fakultě vyprší akreditace. Škola zatím nemůže přijímat nové studenty, a to ani na bakalářském stupni.

Právnická fakulta měla platnou akreditaci do 31. července roku 2012. „Z tohoto důvodu Západočeská univerzita požádala o udělení akreditace, která by jí umožnila zabezpečit dostudování stávajících studentů fakulty právnické,“ podotkla rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová. Vedením univerzity, koordinací a dohledem nad realizací tohoto studijního programu je podle jejích slov pověřen pan prorektor pro pedagogickou a studijní činnost docent Dokoupil. „Právnická fakulta dnešním dnem obdrží pověření pro to, aby realizovala tento studijní program,“ dodala Mauritzová. Pro současné studenty by se tak nic měnit nemělo.

Rektorka Západočeské univerzity řekla, že děkan má na své fakultě kromě magisterského studijního programu i bakalářský program. Fakulta byla prý pověřena, aby začala intenzivně pracovat na žádosti o novou akreditaci. „Pan děkan je v současné době přesvědčen, že jedinou možnou cestou je ta, kterou vedení univerzity prosazovalo. A to právě v souladu s Akademickým senátem Západočeské univerzity, a to je podání nové akreditace,“ řekla rektorka.

Plzeňská práva podpoří tři další univerzity

Pokud bude mít škola málo učitelů, pomoc slíbily další tři univerzity. Ty budou současně zárukou kvality státních zkoušek. „Akreditace je určena výhradně pro studium ve druhém a pátem ročníku. Akreditační komise při vydání stanoviska vzala v úvahu písemně deklarovanou ochotu Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci poskytnout Západočeské univerzitě v Plzni podporu,“ stojí v prohlášení ministerstva školství.   

Vedení Západočeské univerzity proto určilo i koordinátora, který bude další postup fakulty hlídat. Současný děkan Jan Pauly tak už nemůže u magistrů vydávat definitivní rozhodnutí. Postoj univerzity ale akceptuje a nepovažuje ho za nepřátelský. 

Jan Pauly, děkan Fakulty právnické, ZČU v Plzni

Jan Pauly„Mrzí mě, že akreditaci nemáme, žádné bližší zkoumání neproběhlo. My na svém zlepšení neustále pracujeme. Snažíme se fakultu dále zdokonalovat, abychom někdy na podzim byli připraveni předložit nový akreditační spis.“


Jednota fakulty a univerzity je podle Mauritzové pro fakultu velmi důležitá. „Věříme, že se nám postupně podaří zabezpečit kvalitu výuky tak, že přesvědčíme akreditační komisi o tom, že tu budou moci dostudovat všichni stávající studenti. Tedy ti, kteří jsou dnes ve druhém a pátém ročníku,“ podotkla.

Video Reportáž Davida Havleny
video

Reportáž Davida Havleny

Reportáž Davida Havleny

U, 1.8

Rozhovor s Ilonou Mauritzovou

Rozhovor s Janem Paulym