Změny na ministerstvu školství: Skončí 14 manažerů

Praha - Ministr školství Petr Fiala zrušil od srpna místa čtyř vrchních ředitelů a deseti ředitelů odborů. Podle auditu se totiž jejich agendy překrývaly. Zároveň jde o reakci na předpokládané zavedení zákona o úřednících. Naopak dva operační programy EU dostanou každý svého vlastního šéfa. Jedná se prý o největší organizační změnu na ministerstvu od listopadu 1989.

„Už při svém nástupu do funkce jsem řekl, že chci ministerstvu vrátit důvěru veřejnosti, učitelů a škol. Věřím, že současná organizační změna zlepší komunikaci mezi jednotlivými útvary a zefektivní systém práce celého úřadu,“ vysvětlil Fiala důvody personálního zemětřesení. 

Po svém nástupu do funkce v květnu tohoto roku si zadal audit, který zjistil, že jednotlivé agendy se řeší na více útvarech ministerstva zároveň. Tak prý roste byrokracie a snižuje se odpovědnost úředníků za správu. Zrušení manažerských míst ale neznamená automaticky snižování počtu úředníků - odvolaným šéfům totiž bude nabídnuta nemanažerská pozice.

„O ministerstvu se dlouhou dobu hovořilo jako o instituci, která je spíš než jedním úřadem souborem několika malých ministerstev. Organizační změna přispěje k tomu, aby úředníci navzájem lépe a bez zbytečných bariér spolupracovali a poskytovali veřejnosti lepší službu. Nezbytnými navazujícími kroky jsou reforma personálního řízení úřadu a revize agend ministerstva,“ dodal první náměstek Jiří Nantl, který byl reorganizací pověřen.

Video Rozhovor s 1. náměstkem Jiřím Nantlem
video

Rozhovor s 1. náměstkem Jiřím Nantlem