Už žádné externí firmy - kvalitu silničních staveb si chce ŘSD hlídat samo

Praha – Kvalitu nových silničních staveb by mělo do budoucna hlídat přímo Ředitelství silnic a dálnic. Vznikne kvůli tomu nový úsek, který by měla vést Miloslava Pošvářová - ta v minulosti upozorňovala např. na zkorodované mosty na dálnici D47, kterou stavěla společnost Eurovia CS. Dosud na kvalitu staveb dohlížejí externí firmy, které si ŘSD najímá.

„Cílem je, abychom nemuseli outsourcovat veškeré kontrolní činnosti, což se v zásadě teď děje,“ uvedl generální ředitel ŘSD David Čermák. Problém prý spočívá v tom, že firmy, které si ŘSD nyní pro stavební dozor najímá, střídavě pracují pro stát a střídavě pro zhotovitele staveb. Ředitelství si proto podle Čermáka nemůže být jisté, že tyto společnosti vždy pracují pro ŘSD na 100 procent.   

Úsek kontroly kvality by podle představy ředitele měl vzniknout jako exkluzivní útvar ŘSD, který by měl být obsazený špičkovými odborníky a který by mohl být eventuálně zajištěný smluvními platy. Vyšší platy mají podle Čermáka tyto zaměstnance motivovat a zamezit odchodu lidí do privátní sféry.    

Tito lidé by podle Čermáka měli hlídat kvalitu staveb už od samotného počátku. „Nemělo by docházet k tomu, že se dostaneme do situace, kdy budeme těsně před koncem reklamační doby nahánět, v jakém stavu vůbec ta která komunikace je,“ dodal Čermák. Například u zvlněné dálnice na Ostravu totiž teď správcům silnic nezbývá než narychlo s Eurovií dojednat prodloužení záruky, a to nejlépe o 10 let.

Další cíl? Zlepšit geologický průzkum

Až 95 procent často kritizovaných víceprací, které silniční stavby prodražují, vzniká podle ŘSD už v nedostatečné projektové dokumentaci, protože bývá podceněn geologický průzkum pod chystanou stavbou. V současnosti ŘSD na geologický průzkum vynakládá zhruba jedno procento celkových nákladů staveb. Pokud by se ale prováděl průzkum důkladněji, což by stálo řádově miliony korun, mohlo by ŘSD na celkových nákladech ušetřit stovky milionů korun, dodal Čermák.   

„Je vlastně překvapivé, že se to nedělalo dřív,“ konstatoval projektový manažer Transparency International Stanislav Beránek. „Mně přijde především alarmující to, že se v podstatě nepřímo potvrzuje pověst Ředitelství silnic a dálnic jako největší černé díry na veřejné peníze v České republice.“

Kvůli získání potřebných odborníků uvažuje ředitelství o spolupráci s vysokými školami. Bylo by vhodné, aby studenti mohli navštěvovat semináře, které by je připravovaly na vykonávání pozice státního investora. V jiných oblastech se například osvědčila i spolupráce na studentských diplomových pracích, uvedl Čermák s tím, že touto cestou by při získávání budoucích zaměstnanců chtělo jít i ŘSD.

Video Reportáž Jakuba Linky
video

Reportáž Jakuba Linky