Slavnostně si zavolejte. Telefonování v Praze slaví 130. výročí

Praha - Přesně před 130 lety, 11. srpna 1882, byla v Praze zprovozněna první veřejná telefonní ústředna. Stalo se tak rok poté, co byly v Čechách zavedeny vůbec první telefonní linky. Pražské podnikatelství pro telefony tehdy sídlilo na Malém náměstí v Praze. Koncesí ke stavbě a provozu telefonů v Praze se tehdy pyšnil syn Františka Palackého.

11. srpna 1882 byla v Praze zprovozněna první veřejná ústředna. Koncesi ke stavbě a provozu telefonů v Praze a okolí získal syn historika Františka Palackého - Jan a jeho společníci v roce 1881. První veřejnou ústřednu spustilo Pražské podnikatelství pro telefony, jak se firma jmenovala, na Malém náměstí v domě U Richtrů. Službu si předplatila desítka odběratelů.

V roce 1884 převedlo Palackého podnikatelství telefonní koncesi na londýnskou společnost Telephone Construction and Maintenance Company Limited, která v té době již měla koncesi pro Plzeň a Liberec. Po dalších čtyřech letech získala koncesi společnost Telephone Company of Austria.

Rok 1892 přinesl rozhodnutí o zestátnění telefonních služeb a vznikl c. k. Poštovní a telegrafní úřad. Když v roce 1893 převzala telefonní ústředny v Praze, Brně a Plzni Státní správa telegrafní, měla pražská ústředna už 1 051 stanic.

Historie telefonu

Telefon, přístroj, který si v roce 1876 nechal patentovat Američan skotského původu Alexander Bell, propojil lidi napříč kontinenty a zkrátil vzdálenost mezi nimi. Pouhý rok po světové premiéře byl tento převratný vynález prezentován v Praze. První telefonní linky byly u nás zavedeny v roce 1881.

Průkopníkem telefonie v Čechách se stal podnikatel Richard Hartmann, který v dubnu 1881 nechal zavést telefonní linku mezi svým dolem v Ledvicích a nádražím v Duchcově. Jen o měsíc později si pražský cukrovarník Bedřich Frey opatřil kilometr dlouhé telefonní vedení z bytu do kanceláře své vysočanské firmy.


První meziměstský hovor se na českém území uskutečnil v roce 1888 mezi Teplicemi a Ústím nad Labem. O rok později spojil telefon Prahu s centrem mocnářství Vídní. Na evropskou telefonní síť byla Praha připojena od roku 1896 po rozšíření meziměstské ústředny.

Po vzniku samostatného Československa byla dokončena výstavba 60 meziměstských přímých vedení pro spojení Prahy s významnými centry nového státu. Roku 1925 odstartovala stavba dálkového telefonního kabelu z Prahy do Bratislavy přes Kolín a Brno. Telefonní spojení se zámořím bylo navázáno o tři roky později.

Telefonovali jen zámožní

Ačkoli se telefonování slibně rozvíjelo, bylo stále výsadou movitějších vrstev. Položek, za které si při jednom uskutečnění hovoru platilo, bylo hned několik:

  • dálkovné (podle délky vedení)
  • staničné (pronájem přístroje)
  • převodné (přepojování)
  • hovorné (podle délky hovoru)

Podle internetového deníku Mobil.cz stál v roce 1896 tříminutový hovor tolik, co litr vína, dva metráky uhlí nebo metr látky. Dostupnějším se telefonovaní stalo až poté, co se v pražských ulicích objevily první telefonní budky v roce 1911.

Kresba zobrazující první počátky telefonování
Zdroj: ISIFA