Brožová: Nová pravidla pro dovolání mohou Nejvyššímu soudu přinést problémy

Praha - Prezident Václav Klaus přijal na Pražském hradě předsedkyni Nejvyššího soudu Ivu Brožovou. Probírali hlavně vládou nedávno schválenou novelu o přípustnosti dovolání k Nejvyššímu soudu. Podle předsedkyně NS má novela některé problematické pasáže a mohla by vést i k přetížení Nejvyššího soudu. Novelu je podle Brožové třeba ještě přepracovat, a to nejpozději do konce roku, aby mohla platit od roku 2013. S názorem Brožové ale nesouhlasí ministerstvo spravedlnosti, novelu navíc schválila drtivá většina občansko-právního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu. Podle místopředsedy NS Romana Fialy je Brožová se svým názorem na Nejvyšším soudu v menšině a většina soudců naopak s novelou souhlasí.

Novela občanského soudního řádu, která má podle vlády počty podaných dovolání k Nejvyššímu soudu omezit, reaguje na nález Ústavního soudu, který s platností od příštího roku zrušil úpravu nenárokového dovolání. Podle nových pravidel má být dovolání k NS přípustné jen v případě, že přezkoumávané rozhodnutí je v rozporu s judikaturou NS, nebo tehdy, pokud NS dospěje k závěru, že je třeba se v judikatuře názorově posunout.

Pokud ale stěžovatel dodrží tyto podmínky, může napadnout prakticky každé soudní rozhodnutí, upozornila Brožová: „To obnáší riziko zavalení Nejvyššího soudu zejména v situaci, kdy je doprovázeno právní úpravou, která předpokládá, že NS bude rozhodovat v šestiměsíční lhůtě.“

Návrh podpořila Soudcovská unie i Legislativní rada vlády

Ministerstvo spravedlnosti ovšem s jejím názorem nesouhlasí. Podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Petry Hrubé lhůta neslouží k rozhodnutí ve sporu, ale pouze k posouzení, zda se podaným dovoláním NS bude vůbec zabývat. Novela pak podle ní zachovává případy, kdy se nebudou moci lidé dovolat vůbec. „Návrh se navíc snaží zefektivnit rozhodování Nejvyššího soudu například tím, že počítá se svěřením jednoduché rozhodovací agendy jedinému soudci namísto senátu,“ uvedla Hrubá. Podle ní ho podpořila i Soudcovská unie a většina odborníků Legislativní rady vlády.

Prezident podle Brožové nepřistupoval k této otázce jako člověk s hotovým názorem, ale chtěl o ní být informován. „Hodně jsme si vysvětlili, pokud jde o sjednocující roli Nejvyššího soudu, protože pokud jsou alarmující situace v rovině právního posouzení, tak my je skutečně řešíme. Ta nespokojenost se sjednocující funkcí NS trochu pramení z nepochopení, že my vlastně nepřezkoumáváme skutkovou stránku věci,“ dodala Brožová.

Vztahy mezi Klausem a předsedkyní NS byly v minulosti napjaté. Klaus se společně s někdejším ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem pokusil Brožovou v roce 2006 odvolat z funkce. Brožové se ale zastal Ústavní soud a ve své funkci zůstala. 

Video Rozhovor s Ivou Brožovou
video

Rozhovor s Ivou Brožovou