BIS: Korupce ovládá města, vesnice, firmy i školy

Praha - Klientelismus a korupční praktiky zasahují velká města i malé obce. Ve výroční zprávě to tvrdí Bezpečnostní informační služba. Podle kontrarozvědky je na regionální úrovni provázaná podnikatelská a komunální sféra. V řadě měst jsou navíc vlivové skupiny schopny zasahovat do rozhodování zastupitelstev. Podle BIS i loni lobbisté ovlivňovali zakázky státních firem a podniků se státní účastí, například Českých aerolinií, Českých drah nebo České pošty. K netransparentnímu zadávání tendrů mělo dojít i na Správě železniční dopravní cesty, zakázku firmy Lesy ČR se snažily ovlivnit lesnické společnosti.

Podnikatelé a lobbisté podle BIS využívali k prosazení svých zájmů ve firmách se státní účastí lidi, kteří mají úzké vazby na jejich vedení. „Některé prodeje majetku společností vzbuzovaly značné pochybnosti o jejich transparentnosti a výhodnosti pro stát. Management rovněž záměrně informoval kontrolní orgány společností neúplně nebo zkresleně,“ uvedla kontrarozvědka. Některé finanční instituce, například Česká exportní banka, pak podle ní postupovaly nestandardně a financovaly rizikové projekty. „Budu muset poprosit zpracovatele zprávy o upřesnění, například v případě Aeroholdingu. S panem premiérem jsme se věnovali obsazení správní rady velmi pečlivě,“ reagoval na zprávu ministr financí Miroslav Kalousek.

Státní společnosti se zase podle BIS dohadovaly s uchazeči o veřejné zakázky na společném postupu. Například SŽDC vyhlašovala tendry zdánlivě transparentně, ale její představitelé s vybranými kandidáty individuálně předjednali podmínky soutěže nebo jim dávali interní informace. Machinacím pak nezabránily ani elektronické aukce. Novinkou jsou tajné kódy. „Některé společnosti si předem domluvily číselné kódy, které potom uváděly v nabízených cenách, a vzájemně se mohly identifikovat,“ říká mluvčí BIS Jan Šubert.

„O selhání vlády rozhodně nemůže být řeč. Ale ty zprávy znepokojivé jsou. Vláda se musí poučit hlavně v legislativě,“ řekla vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Peake. „Nemusí to být vždy o personálních změnách, hlavní je nastavit procesy,“ dodala Peake.


SŽDC
SŽDC

Formální charakter měla také některá výběrová řízení v oblasti energetiky, protože podle tajné služby bylo o vítězi rozhodnuto ještě před jejich vyhlášením. Podniky jako ČEZ a jeho dceřiná společnost Škoda Praha Invest pak podle kontrarozvědky obcházely zákon o veřejných zakázkách tím, že tendry zadávaly prostřednictvím dceřiné společnosti sektorového zadavatele. Energetické firmy ČEZ nebo Czech Coal se pak přes své kontakty ve státní správě snažily ovlivňovat legislativu.)

Vlivové skupiny zasahují do fungování měst

BIS dále uvedla, že se potvrzuje provázanost podnikatelské a komunální sféry, což je příčinou korupčních jevů při transakcích s veřejným majetkem. Klientelistické a korupční praktiky zasahují jak velká města, tak malé obce: „V řadě měst jsou vlivové skupiny schopny zasahovat do rozhodování zastupitelstev a eliminovat vliv funkcionářů samosprávy, kteří jim nevycházejí vstříc. Vyšetřování závažných případů, u nichž existuje podezření, že došlo k trestně právnímu jednání, komplikují politické konsekvence a možná podjatost místních orgánů činných v trestním řízení.“ Kritici těchto poměrů navíc musejí čelit tlaku podnikatelských lob­by.

„Vznikají vlivové skupiny, které tvoří podnikatelé, investoři, současní a bývalí zastupitelé a někdy i zaměstnanci magistrátu. Typické jsou prodeje, pronájmy, privatizace, na kterých profitují firmy nebo osoby, které jsou napojené na tato uskupení,“ dodal Šubert.

Kontrarozvědka kritizuje fakt, že trestně právní postih pachatelů je i přes hrubé zasahování do podnikatelské a politické sféry velmi obtížný. Jako řešení vidí posílení prvků transparentnosti a osobní odpovědnosti v rozhodovacích procesech orgánů měst a obcí.

Plzeňská práva
Plzeňská práva

Kupčení s diplomy, chybějící standardy vzdělání

Kritická místa v oblasti vysokého školství ovlivňují podle BIS fungování veřejnoprávních institucí i ekonomických a bezpečnostních zájmů státu: „Jde zejména o obchodování se vzděláním a tituly, nedodržování vzdělávacích standardů, obcházení akreditací studijních programů. Stejné negativní dopady má uznávání vzdělání dosaženého na některých zahraničních školách, které však svým obsahem neodpovídá požadovaným standardům českého vysokého školství.“

BIS upozornila, že náprava stavu na plzeňské právnické fakultě byla prováděna nedůsledně, a poté, co ustal tlak médií a veřejnosti, se reformní étos na škole zcela vytratil: „Nad reformisty získali převahu konformisté, došlo k rozkolu v pedagogickém sboru fakulty, v jehož důsledku ji opustily tři desítky akademiků a otevřel se prostor pro vznik nové konkurenční vysoké školy právního zaměření. Tento vývoj signalizuje nízkou míru sebereflexe akademických orgánů školy i metodického řízení ze strany ministerstva školství.“

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín

Ruské špiony zajímal hlavně Temelín

Agenti ruských zpravodajských služeb se i v loňském roce v České republice zaměřili zejména na ekonomiku a energetiku. Zajímali se údajně hlavně o informace týkající se dostavby jaderné elektrárny Temelín, o zakázku se uchází i česko-ruské konsorcium. Rusko podle BIS také zneužívá velikosti své diplomacie a nutí ČR přijímat agenty jako diplomaty.

„Ruská strana nepokrytě zneužívá disproporce mezi velikostí české diplomatické mise v Rusku a ruské v ČR a různými formami politického nátlaku a recipročních opatření nutí ČR přijímat příslušníky rozvědek jako diplomaty,“ dodává BIS. Podle českých zpravodajců je zaznamenané množství ruských agentů neodůvodněné a vzájemně nesouměrné. Zmiňují také své znepokojení ohledně kontaktů ruských důstojníků na lidi s kriminální minulostí spojenou s ruskojazyčnými organizovanými strukturami.

Kromě špionů z Ruska zaznamenala BIS také zájmy agentů z Číny o ekonomické a vědeckotechnické informace. Podle BIS ale čínští důstojníci neznamenají pro Česko riziko a snaží se držet v mezích svého diplomatického krytí.

Video BIS: Lobbisti ovlivňují chod velkých firem
video

BIS: Lobbisti ovlivňují chod velkých firem

BIS: Lobbisti ovlivňují chod velkých firem

22.8.2012

Rozhovor s Janem Šubertem

Rozhovor s Františkem Bublanem

Události: Výroční zpráva BIS

Korupce ve zprávě BIS tématem Událostí, komentářů

BIS tvrdí, že o problémech informuje vládu i prezidenta pravidelně. K dispozici mají tajnou výroční zprávu, která je mnohem obsáhlejší než ta určená pro veřejnost.