ÚOOZ: Iniciátory korupce jsou často vysoce postavení úředníci

Praha - Vysoce postavení úředníci státní a veřejné správy korupci nejen podléhají, ale překvapivě často ji také sami iniciují. Vyplývá to z výroční zprávy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) za loňský rok, o které informoval mluvčí útvaru Pavel Hanták. Podle detektivů je právě korupce ve státní správě jedním z nejvýznamnějších faktorů, který podporuje rozvoj organizovaného zločinu.

„Vývoj v roce 2011 potvrdil, že klíčovou roli při korupčním jednání hraje nízká transparentnost výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek a nízká transparentnost poskytování dotací z veřejných prostředků soukromým podnikatelským subjektům,“ píše útvar v dokumentu. Uvádí také, že v loňském roce vzrostl počet případů vydírání vietnamských trhovců specializovanými vietnamskými gangy tvořenými vojáky, kteří pro majitele trhů zajišťují vymáhání „odvodů“.

Pavel Hanták: „Není to o konkrétních postech, o konkrétních pozicích, je to o konkrétních lidech, jakým způsobem jsou imunní, a samozřejmě jakým způsobem je upravená ta legislativa.“

Karolína Peake, vicepremiérka: „Chystá se změna zákona o střetu zájmů. Nový zákon o veřejných zakázkách byl například tvořen právě proto, aby nebylo příliš prostoru nejen pro úředníky, ale i pro účastníky veřejných zakázek nějak využívat díry v zákoně nebo využívat prostor, který ten předchozí zákon poskytoval.“


Mění se trend v organizované kriminalitě

ÚOOZ poukazuje rovněž na měnící se trend v organizované kriminalitě. Nejvýznamnější skupiny se podle poznatků elitních policistů začaly odklánět od používání násilí či jeho pohrůžky, jak tomu bylo v minulosti. Mnohem více se zaměřují na čistě ekonomickou trestnou činnost, při níž účelově zakládají různé společnosti. „Členové kriminálních struktur přitom aktivně vyhledávali zejména kontakty na příslušníky policie a pracovníky celní správy s cílem připravit si prostor pro korupční aktivity,“ uvádí ÚOOZ. Tato činnost měla sloužit k jejich krytí.

Detektivové se stejně jako Bezpečnostní informační služba v nedávno zveřejněné výroční zprávě zmiňují o nárůstu počtu veřejně pořádaných akcí levicovými i pravicovými extremisty. Pravice reprezentovaná především Dělnickou stranou sociální spravedlnosti (DSSS) se podle nich snažila sjednotit scénu prostřednictvím tématu „anticikánismu“. Vloni údajně vzrostly také násilné projevy krajní pravice, zejména právě proti Romům.

Robert Šlachta (ÚOOZ)

„Pro nás je velmi alarmující, že organizovaný zločin se v současné době snaží získávat osoby, které svým postavením a vlivem mohou organizovanému zločinu hodně napomáhat a jsou schopny ten organizovaný zločin nějak podporovat. A to mluvíme zejména o policistech, celnících a o osobách, které jsou na úřadech, které disponují informacemi,“ komentuje zprávu Šlachta pro ČT.


Lidé napojení na teroristy mají v ČR logistické základny

Za velmi problematickou označuje útvar situaci týkající se organizovaných krádeží vozidel. Kvůli otevření hranic v rámci EU se prý stále více zlodějů zaměřuje na krádeže aut v zahraničí. V některých, zejména příhraničních oblastech, pak loni došlo k poměrně významnému nárůstu počtu případů. „Je třeba ovšem upozornit, že k následné legalizaci těchto vozidel poté dochází především v České republice, což je umožněno nedostatečnou legislativou a kontrolní činností státních orgánů v této oblasti,“ uvádí zpráva. Škody, které jsou ČR tímto druhem kriminality způsobeny, policisté odhadují na zhruba dvě miliardy korun ročně.

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, do jehož gesce patří i terorismus, varuje, že v ČR sice loni nedošlo k žádným otevřeným projevům mezinárodního terorismu, lidé podezřelí z napojení na tyto organizace však mají v ČR své logistické základny.

Video Rozhovor s Robertem Šlachtou
video

Rozhovor s Robertem Šlachtou