NKÚ našel chyby v účetnictví ministerstva školství

Praha – Nejvyšší kontrolní úřad objevil nesrovnalosti v účetních dokumentech ministerstva školství za loňský rok. Ministerstvo prý nevedlo průkazné účetnictví a nefungoval tam systém zajišťující kompletní inventarizaci. NKÚ našel chyby za 117 milionů korun. Ministerstvo školství pochybení uznalo, jde prý ale jen o formální nedostatky.

Nejednoznačnosti a nejasnosti v použití pravidel pro účetnictví byly u ministerstva vyčísleny v celkové výši přes 26 miliard korun. „To je částka, která přesáhla desetinásobek stanovené hladiny významnosti. Má tak významný dopad na spolehlivost údajů účetní závěrky ministerstva,“ dodala mluvčí NKÚ Olga Málková. 

Úřad upozornil na to, že například nehmotný majetek nebyl vůbec inventarizován. Nedostatky dále zjistil například u vyřazování dlouhodobého majetku nebo předfinancování výdajů, které má později proplatit EU. „NKÚ opakovaně upozorňuje, že pravidla pro vedení účetnictví a výkaznictví organizačních složek státu musí být v celém rozsahu jednoznačná, srozumitelná a úplná,“ uvedl NKÚ.

Po kontrole vybraných smluv se podle úřadu taky ukázalo, že ministerstvo účtovalo některé pohledávky a závazky i za období, na které se už nevztahovaly smlouvy. Některé pohledávky pak mělo účtovat v jiné výši, nebo dokonce dvakrát.

Podle ministerstva školství ale není nesprávné zařazení účetních položek ve výši 117 milionů závažné pochybení ani porušení právních předpisů nebo rozpočtové kázně. „Jedná se o formální nedostatky v účetnictví za rok 2011, ke kterým již ministerstvo v červenci 2012 přijalo nápravná opatření,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. „To není o tom, že bychom měli v nepořádku účetnictví, došlo ke špatnému zařazení na účty nebo nesprávnou položku. Čili v žádném případě nedošlo ke ztrátě peněz,“ ujišťuje náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová. Chyby prý byly způsobeny i nejasnostmi v právních předpisech, na chybějící účetní standardy chce proto resort školství upozornit vládu a kontrolní výbor sněmovny. 

Také NKÚ poukazují také na to, že je od roku 2010 účetnictví významně ovlivňováno vydáváním řady nových a novelizovaných právních předpisů. Novely zákona o účetnictví i souvisejících vyhlášek začaly platit loni. V účetním období roku 2011 podle Málkové platilo osm účetních standardů, které jen z malé části nahradily původních 22 účetních standardů platných před rokem 2010.

Video Reportáž Pavla Štrunce
video

Reportáž Pavla Štrunce