Franz podpořil v boji o Hrad i další demokratické kandidáty

Praha – Prezidentský kandidát Vladimír Franz se originálním způsobem zapojil do sběru podpisů za svou kandidaturu. Podepsal se pod petici za kandidaturu všech svých konkurentů, které považuje za demokraticky smýšlející kandidáty. Zároveň je vyzval, aby se zachovali stejně. Franz požádal i běžné občany, aby při sběru podpisů podpořili kandidaturu více lidí a všem tak v přímé volbě nabídli stejnou startovací čáru.

Franz podpořil petici celkem 12 uchazečů o Hrad, vynechal jen předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandase a Petra Cibulku, který je znám díky svým seznamům údajných spolupracovníků komunistické Státní bezpečnosti.   

Výtvarník a hudební skladatel Franz, který je také doktorem práv, se rozhodl kandidovat na prezidenta počátkem srpna. Budoucí prezident by podle něj měl být autentickým vyslancem občanů ve vysoké politice, naslouchat jim a nepropadnout vlastní neodolatelnosti. „Ne stát se zarputilým Dědem vševědem, který vše ví,“ řekl Franz. Hlava státu se podle něj musí chovat profesionálně, nesmí ale slevovat z morálních zásad a chovat se jako jakýsi účetní státního statku. 

Vysokoškolský profesor Franz je znám svým výstředním vzezřením - má totiž tetování po celém obličeji a těle. Dnes ale poznamenal, že by ho to nemělo diskvalifikovat. „Je to věc rozšiřování tolerančního horizontu, je to skoro barva pleti, kterou jsem si dobrovolně zvolil,“ řekl. Za sebe ale prý ručí svým dílem a životem.

Video Studio ČT24 k prezidentské volbě
video

Studio ČT24 k prezidentské volbě