Klaus žádá záruky, že restituce neprolomí hranici února 1948

Praha – Prezident Václav Klaus chce od premiéra Petra Nečase (ODS) osobní garanci, že vyrovnání s církvemi neprolomí hranici restitucí z 25. února 1948. Podmiňuje tím podpis příslušného zákona. Klause totiž znepokojují obavy lidí i právních expertů. Záruka premiéra bude podle Klause zásadní pro to, aby zákon případně podepsal. Klaus to uvedl v dopise, který adresoval Nečasovi a místopředsedům vlády Karlu Schwarzenbergovi (TOP 09) a Karolíně Peake (LIDEM).

Klaus je znepokojen, obává se precedentu ohledně důsledků

Prezidenta znepokojují obavy nejen občanů, ale i právních expertů, že by možné prolomení restituční hranice 25. února 1948 zákonem o církevních restitucích už přesáhlo problém narovnání vztahů mezi státem a církvemi jako takový. „Stal by se precedentem s těžko předvídatelnými důsledky pro majetkové nároky třetích osob z naší země i ze zahraničí vůči našemu státu,“ napsal v dopise.   

Klaus také připomněl, že otázku majetkových poměrů v ČR, jak se utvářely po druhé světové válce, považoval vždy jako prezident i předseda vlády za zásadní. „Ve dvoustranných vztazích s našimi sousedy i v závažných mezinárodních otázkách současnosti (např. Lisabonská smlouva) jsem zajištění a ošetření této priority věnoval prvořadou pozornost,“ uvedl. 

"Obracím se na Vás jako na předsedu jedné ze stran vládní koalice ve věci návrhu zákona o církevních restitucích, jímž se bude dne 4. září – po jeho neschválení Senátem – opětovně zabývat Poslanecká sněmovna. Návrh se stal předmětem nejen ostrého střetu mezi vládní koalicí a její parlamentní opozicí na politické scéně, ale i neméně ostré diskuse i nesouhlasu v médiích a v naší veřejnosti. To všechno je ještě zesilováno politickým neklidem před nadcházejícími krajskými a senátními volbami. 

Opakovaně zaznívá názor, že pokud bude přijat ve své dnešní podobě, bude zákon znamenat prolomení časové hranice 25. února 1948, která dala v naší zemi celému procesu zmírňování majetkových křivd způsobených komunistickým režimem nezbytné limity a od nich odvozená pravidla."

Z dopisu prezidenta Klause


Nečas potvrdil, že dopis dostal, své stanovisko chce ale prý sdělit až poté, co se seznámí s jeho obsahem. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi označuje Nečasova vláda za jeden ze svých klíčových návrhů. Ve sněmovně už jednou těsně uspěl. Vrátil ho ale levicový Senát. K jeho prosazení nyní vláda potřebuje 101 hlasů. Kritika návrhu přitom zaznívá i z Nečasovy ODS. Sněmovna by o vyrovnání s církvemi měla rozhodovat už na schůzi, která začíná v úterý.

Video Klaus žádá záruky, že restituce neprolomí hranici února 1948
video

Klaus žádá záruky, že restituce neprolomí hranici února 1948

Klaus se jako někdejší premiér s církvemi na majetkovém vyrovnání nedohodl 

V posledních letech ale jeho postoje často korespondují s hlavou české katolické církve Dominikem Dukou. Loni na podzim Klaus uvedl, že nevidí žádný zádrhel ve vládou nastíněném návrhu majetkového vyrovnání s církvemi. V dubnu ale dal najevo, že si není jistý, zda vládou zvolený princip vyrovnání je koncepčně správný. Poté prohlásil, že už nehodlá do politické debaty o církevních restitucích vstupovat a považuje ji za uzavřenou.