ÚHKT nezanikne, dostane nové smlouvy s pojišťovnami

Praha - Ústav hematologie a krevní trasfúze (ÚHKT) nezanikne, nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami dostane. Transformuje se zřejmě ve vědecko-výzkumnou instituci, která bude poskytovat také zdravotní péči. Tento týden provede ÚHKT 500. transplantaci kostní dřeně od nepříbuzenského dárce.

Zdroj: ISIFA/Getty Images Autor: Joern Pollex

Ředitel ÚHKT profesor Marek Trněný uvedl, že specializované hematologické centrum opakovaně obhájilo nejpřísnější mezinárodní akreditaci kvality JCI. Opakovaně se ale také mluví o jeho sloučení se Všeobecnou fakultní nemocnicí, nejnověji letos, kdy Všeobecná zdravotní pojišťovna nechtěla ÚHKT dát od příštího roku smlouvu. Postoj změnila, když do jednání vstoupilo ministerstvo jako zřizovatel.

„Podstatný je příslib pojišťoven, že smlouva bude uzavřena. Teď se jedná o jejích parametrech. My očekáváme, že do konce října bude jasno z hlediska všech pražských zařízení, ale i jinde,“ řekl k tomu náměstek ministerstva zdravotnictví Martin Plíšek.

Ministerstvo tento týden uspělo na vládě s věcným záměrem zákona o univerzitních nemocnicích, nebude už jejich zřizovatelem. Podobné řešení hledá i pro specializované ústavy.

„My jsme přivítali společnou aktivitu ÚHKT, Institutu klinické a experimentální medicíny, Psychiatrického centra Praha a Masarykova onkologického ústavu v Brně, které přišly s návrhem transformovat tyto příspěvkové organizace ministerstva na vědecko-výzkumné instituce,“ řekl Plíšek. Transformace umožní přejít na vícezdrojové financování, vedle zdravotního pojištění také z grantů a dotací do vědy a výzkumu.

Podobně jako v univerzitních nemocnicích už by ředitele ústavů nejmenovalo ministerstvo, což podle Plíška omezí zásahy politiků do jejich řízení. Ústavy by měly vlastní odpovědné vedení, ve správní radě by měl zastoupení poskytovatel péče, vysoká škola či výzkumná instituce.

Ředitel dodal, že ÚHKT dlouhodobě hospodaří vyrovnaně, například za loňský rok vykázalo výnosy 972,67 milionu korun, náklady 958,035 milionu korun.