Plzeňská práva chtějí žádat o novou akreditaci pro magisterský program

Plzeň – Plzeňská práva se budou ucházet o novu akreditaci magisterského studijního programu, žádost chtějí podat v říjnu nebo listopadu. Stávající akreditaci jim totiž ministr školství Petr Fiala prodloužil jen do října příštího roku, navíc má fakulta pro letošek zakázáno do magisterského programu přijímat nové studenty. Rektorka Západočeské univerzity (ZČU) Ilona Mauritzová uvedla, že akademický senát i vedení ZČU novou žádost práv podporuje a všechny fakulty chtějí právnické vzdělávání na univerzitě zachovat.

„ZČU ctí názor velkého akademického senátu a ten doporučil fakultě, aby připravila novou akreditaci pro magisterský obor právo a právní věda,“ uvedla rektorka. Podá ji fakulta prostřednictvím ZČU. Podle děkana právnické fakulty Jana Paulyho je žádost o novou akreditaci nezbytná.   

Právnická fakulta se bude snažit udržet všechny pedagogy, nedávno také podala 19 žádostí o grant, i když v současných podmínkách prý bude těžké, aby uspěla. „Fakulta dostala mnoho ran a to, co se stalo, je velmi atypické. Ale i přesto ji chci postavit na nohy,“ dodal. Pauly čeká podporu ZČU i intenzivní spolupráci na obnovení akreditace.   

Z fakulty odešlo „jen“ deset studentů, z nich polovina kvůli nesplnění studijních povinností a druhá na jiné školy. „Jsem příjemně překvapen a vážím si toho,“ uvedl. Nyní je na fakultě
1 229 studentů magisterského a 114 bakalářského programu. Asi třetina pedagogů, kteří učili první ročníky magisterského studia, fakultu neopustí a Pauly se je snaží udržet. Kromě výchovy bakalářů se budou věnovat hodně publikační a vědecké činnosti. „Vyhlásil jsem nemilosrdný program pro mladší pedagogy a pedagogy středního věku, aby okamžitě přistoupili k habilitaci. Přihlášky musí podat do ledna 2013,“ řekl Pauly.   

Podle srpnového rozhodnutí ministerstva může fakulta přijímat studenty do bakalářského programu Veřejná správa. Akreditaci má na další čtyři roky. Fakulta obeslala 122 přihlášených a vyhlásila druhé kolo přijímaček. Scio testy má dohodnuté na 15. září na třech místech ČR; přihlásilo se zatím 52 lidí. Ze 122 obeslaných zájemců zatím odmítlo pět.