Novela veřejným zakázkám nepomohla, spíš je brzdí

Praha - Novela zákona o veřejných zakázkách brzdí čím dál víc projektů. Rapidně se množí i stížnosti na soutěže u antimonopolního úřadu. Podle zadavatelů z ministerstev nebo krajů a měst jsou tím pádem ohroženy i dotace z EU, ze kterých se projekty z velké části platí.

Novela zákona zrušila jedno z dřívějších kritérií - hodnotit u firmy její ekonomické zázemí. A tak se objevil nový trend. Zadavatelé vypisují zakázky často jen podle ceny. Firmy proto nabízejí mimořádně nízké sumy, aby vyhrály. Kraj nebo město pak musí věřit čestnému prohlášení, že firmě nedojdou peníze. „Firmy v hladu po stavebních zakázkách ceny podsekávají a jdou na padesát procent projektové ceny,“ říká radní Hradce Králové Klára Dostálová.

Zakázky brzdí rovněž prodloužené lhůty. Celý kolotoč zpomalují i neúspěšní uchazeči - novela rozšířila okruh těch, kdo mohou soutěže zpochybnit.

Přibývající komplikace u výběrových řízení především na stavební práce potvrzuje i antimonopolní úřad. Tomu rapidně vzrostl počet stížností, které musí řešit. „Návrhy, které byly podány navrhovateli – tedy účastníky veřejných zakázek, se zvýšily přes 40 procent,“ potvrzuje předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Ohrožené jsou i projekty, které se platí z evropských fondů. Například vzdělávací centrum na zámku Kuks. I tady zvítězila firma s nečekaně nízkou nabídkou. Stavební úpravy byly vypsány na 290 milionů korun. Vyhrála firma, která nabídla polovinu. Teď hrozí, že se výběrové řízení bude muset vypsat znovu. Zpomalení stavby a nedodržení termínů by pak znemožnilo čerpat evropské peníze.

Problémy v praxi připouští i ministerstvo pro místní rozvoj. Podle tvůrců novely ale svůj hlavní úkol - vymýtit korupci - plní.

Video Reportáž Zuzany Tvarůžkové
video

Reportáž Zuzany Tvarůžkové