Exekutor si stěžoval na rekordní pokutu, ÚS ho odmítl

Brno - Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost pražského exekutora Jana Grosama proti pokutě 350 tisíc korun, kterou dostal v kárném řízení. Jde o nejvyšší sankci, kterou kárný senát pro záležitosti exekutorů dosud uložil. Ústavní soudci označili Grosamovu stížnost za zjevně neopodstatněnou.

Grosam podle kárného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) nepostupoval dostatečně pečlivě a svědomitě. V případu šlo o exekutorský zápis, jehož prostřednictvím manažer společnosti UPC uznal závazek firmy téměř 68 milionů korun. Údajným věřitelem byl advokát, který pohledávku později prodal kyperské společnosti Barello Group Limited za 13 milionů korun. UPC poté čelila exekuci.

Podle NSS ale manažer UPC ve funkci finančního ředitele neměl pravomoc tak vysoký závazek uznat, což bylo zřejmé z obchodního rejstříku a vnitřních předpisů společnosti. Grosam si při zpracování exekutorského zápisu nevyžádal pověření představenstva a manažerovo oprávnění neověřoval ani jiným způsobem. Případem se zabývala i policie, ale odložila jej.

Ve stížnosti k Ústavnímu soudu Grosam vznesl řadu námitek proti rozhodnutí kárného senátu. Tvrdil, že senát nedodržel princip presumpce neviny ani další důležité zásady trestního řízení. Ústavní soudci ale ponechali verdikt beze změn. „Zásah do ústavně zaručených práv Ústavní soud nezjistil,“ stojí v usnesení.