Studentům se nelíbilo zadání státních maturit - u soudu uspěli

Praha - Městský soud v Praze vyhověl prvním čtyřem žalobám studentů, kteří si stěžovali na maturitní zkoušku v roce 2011. Ministerstvo školství teď bude muset prověřit, jestli byly v testech chyby, nebo ne. Pokud by zjistilo, že zadání bylo špatné, může to zpochybnit celé loňské státní maturity. Ministerstvo školství proti rozhodnutí městského soudu podalo kasační stížnost, maturity tak bude řešit i Nejvyšší správní soud.

Žalobu na státní maturity z roku 2011 podalo osm studentů, i podle odborníků totiž bylo u některých otázek možných více správných odpovědí a u jiných zase nebyla správná ani jedna, což ale odporuje zadání státní zkoušky. „Byli maturanti, kteří neudělali maturitu jenom proto, že na nějakou otázku odpověděli správně dle odborníků, ale nesprávně podle ministerstva,“ uvedla jedna z žalujících studentek Dana Večerková.    

Studenti se proto nejdřív obrátili na ministerstvo školství, tam se ale odpovědi nedočkali. Městský soud teď řekl, že dostat ji rozhodně měli. „Ministerstvo je nyní povinno přezkoumat výsledek zkoušky znovu, a to tak, že se bude zabývat připomínkami maturantky a své rozhodnutí dostatečně odůvodní,“ vysvětluje mluvčí městského soudu Martina Lhotáková.  

Podle ministerstva školství sice soudní verdikt nezpochybňuje samotné výsledky maturit, ale jen prozatím. Pokud totiž ministerstvo při přezkumu otázek zjistí byť jen u jediné pochybení, tak už se výsledky maturit měnit mohou: „Tam se může stát, že zjistí, že ta stížnost a ty posudky oponentů byly oprávněné, a pak by skutečně byly zpochybněny celé maturity,“ domnívá se Tomáš Feřtek ze společnosti EDUin.  

U soudu ještě čekají na vyřízení další čtyři žaloby na loňské maturity. V soudní síni už se ale řešily také maturity letošní a i v tomto případě už první žaloby uspěly.