Hampl: Zápisné by mohlo být ve výši 2 400 korun za semestr

Reforma školství už delší dobu rozděluje českou veřejnost. Faktem ale zůstává, že české vysoké školství je podfinancováno a právě nějaká forma spoluúčasti na financování má vysokým školám alespoň trochu pomoci. „Pokud bude politická vůle zavést nějakou formu zvýšení spoluúčasti studentů na financovaní studia, tak zápisné je nejrozumnější formou,“ řekl v pořadu Interviw ČT24 rektor Univerzity Karlovy (UK) Václav Hampl. Zápisné na vysoké školy by podle něj mohlo být ve výši 2 400 korun za semestr.

Zdroj: ISIFA/VLP Autor: Hasíková Michaela

Debata o reformě vysokého školství se vede už několik let. Palčivým problémem je jeho podfinancování. Tento stav se stal mimo jiné důvodem, proč se napříč akademickými obcemi a ministerstvem začalo diskutovat o zavedení školného nebo zápisného. „Školné jako takové nebo jeho zavedení není v programu této vlády,“ zavrhl v červnu zavedení školného ministr školství Petr Fiala. Dodal však, že uvažuje o zápisném. 

„S panem ministrem se zatím scházíme spíše na nejvyšší úrovni,“ konstatuje rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl s tím, že ministr Fiala slibuje, že novela upravující mimo jiné takzvané poplatkové agendy bude předložena vládě do konce roku. Samotné projednání je pak prý možné čekat v roce 2013. Konkrétní detaily, jak by zápisné mělo vypadat, ale známé nejsou. „Debata běží nějakou dobu, je to ale složité a detaily opravdu nejsou triviální,“ říká Hampl.

Rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl
Zdroj: ČT24

Nicméně Univerzita Karlova přišla již dříve s návrhem, že by zápisné na vysoké školy mohlo být ve výši 2 400 korun za semestr. „Odvíjeli jsme to od výše sociálního stipendia a tuším, že jsme navrhovali za semestr něco jako 1,5násobek měsíční výše sociálního stipendia. Sociální stipendium je 1 600 korun za měsíc,“ popisuje rektor UK a zároveň dodává, že maximální výše zápisného by měla být stanovena zákonem. 

Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy

„Potřebujeme zvrátit několikaletý pokles prostředků, které máme přepočtené na jednoho studenta. K tomu jsou dvě možnosti. Jedna je přidat peníze, druhá je ubrat studentů. Idea, která je teď na stole, je mírně přidat prostředků a nezvyšovat počet studentů.“ 


Podle Hampla je zápisné nejlepší formou spoluúčasti studentů na financování studia. „Zápisné je relativně malá částka, bude tedy mnohem méně studentů, pro které by to byla bariéra,“ popisuje Hampl. Další nespornou výhodou je administrativní nenáročnost výběru zápisného. „Administrativně je to jednodušší, neboť tam nebude obrovský systém výjimek. Náklady pro její vybrání by tak mohly být malé a školy by tak vybraly relativně více než u školného,“ dodává.

Sobotka: Případné zápisné na vysokých školách ČSSD zruší

„Sociální demokraté takovýto návrh zákona nepodpoří, uděláme všechno pro to, aby nebyl přijat, a v případě, že by se této vládní koalici ještě ve zbytku jejího funkčního období podařilo prosadit zápisné na veřejných vysokých školách, tak sociální demokraté zápisné zruší,“ zdůraznil Sobotka.

ČSSD považuje zápisné za převlečené školné. Zcela nepřijatelné je pro ni i zavedení poplatku spojeného se studiem na vysoké škole, aniž by existovaly sociální kompenzace, které by řešily dopad na studenty z nemajetných rodin.