Vobořil: Boj státu proti drogám je na hraně kolapsu

Praha – Současný systém, jímž český stát financuje svou protidrogovou politiku, není účinný, a pokud nedojde ke změně, čeká celé odvětví kolaps. Tvrdí to národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Česká protidrogová politika je přitom podle něj v mezinárodním srovnání dosud považovaná za velice rozumnou, úspěšnou a vcelku levnou.

Podle slov národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je česká protidrogová politika z pohledu mezinárodního srovnání považovaná za velice rozumnou, říká se jí dokonce vybalancovaná protidrogová politika. „Ten balanc je mezi represí, prevencí a léčbou,“ dodal.

„Myslím, že teď stojíme na prahu situace, kdy by se tato politika mohla úplně rozpadnout. Náš systém financování služeb, které poskytují léčebné intervence, v této době už není účinný. Velkou část těchto služeb poskytují nestátní neziskové organizace, které jsou financovány většinou z dotačních titulů. V době finanční krize, pokud nesebereme odvahu a nebudeme se pokoušet měnit tuto situaci, tak se může stát, že to, co bylo doteď považováno za příkladnou politiku, se velice rychle rozpadne,“ vyjádřil se Vobořil.

Pavel Bém, poslanec:

Pavel Bém„Celkové společenské náklady, které jsou spojeny s užíváním nejen nealkoholových drog, ale i tabáku a alkoholu, představují v České republice obrovskou částku. Například v roce 2007 společenské náklady na užívání alkoholu, tabáku a nealkoholových drog představovaly částku 56 miliard korun.“


Na semináři věnovaném protidrogové politice se v této souvislosti hovořilo o zkušenostech z Velké Británie a Německa. Česko by se podle odborníků, kteří se v Praze sešli, mělo věnovat zejména podpoře neziskových organizací. Ty totiž poskytují až 80 procent péče v oblasti léčby závislostí a při následném zařazování zpět do společnosti.

Němečtí a britští odborníci pak Čechům především radili, aby problematiku drog řešili společně s ostatními závislostmi; zejména podle německých zástupců totiž není možné oddělit politiky, jako je alkohol, hazard nebo tabák, od politiky, která se zabývá nelegálními drogami.

Video Protidrogová politika a její financování
video

Protidrogová politika a její financování

Protidrogová politika a její financování

St ČT24_26.11.2012

V Česku se jednalo o protidrogové politice