Plzeňská práva žádají o prodloužení magisterské akreditace

Plzeň – Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni podala na ministerstvo školství žádost o akreditaci magisterského studia. Fakulta posílila stavy profesorů a docentů i vědeckou činnost. Stávající akreditace vyprší k poslednímu říjnu 2013. Školu v uplynulých letech paralyzoval skandál s udílením právnických titulů i odliv pedagogů.

Akreditační spis, na němž pracovalo vedení od prázdnin, je preciznější než minulá, velmi obsáhlá žádost. Fakulta si podle slov děkana Jana Paulyho vzala ponaučení z připomínek akreditační komise k minulé žádosti, zejména v personální oblasti a v orientaci na výzkum.

„Poučili jsme se z připomínek, které měla minule akreditační komise, a snažili jsme se vylepšit všechny oblasti, které byly kritizovány,“ uvedl děkan. „Pro případ, že budeme mít standardně akreditovaný magisterský program, budeme mít do něj zapojeno 31 profesorů a docentů s tím, že dvanáct z nich jsou kmenoví vyučující a na jiných institucích nebudou mít celkový úvazek vyšší než 0,5.“

Fakulta zároveň startuje novou koncepci organizace výuky, jejímž základem je rozdělení do čtyř základních studijních odvětví a postupný přechod na redukci fakulty co do počtu studentů i akademických pracovníků. Děkan zároveň už před časem vyzval řadu mladých pedagogů, aby urychlili své habilitace, a ti se k tomu písemně zavázali. „Jeden už má habilitační práci hotovou a bude v prosinci obhajovat, osm ji bude mít napsanou do konce března, jeden do konce dubna a tři budou habilitovat ve střednědobém horizontu,“ uvedl.

Komise by mohla žádost projednat už na příštím zasedání v únoru; zájem žádat o prodloužení akreditace stěžejního magisterského programu deklarovalo vedení plzeňských práv už koncem října. Podporu má fakulta jak od akademického senátu, tak od vedení univerzity a ostatních fakult; právnické vzdělání chtějí na univerzitě zachovat.

Plzeňská práva:

Po minulé žádosti akreditaci fakultě, kterou poškodila na podzim 2009 aféra s rychlostudiem, podivným přijímáním studentů a udělováním titulů, ministerstvo neprodloužilo. Bývalý ministr školství Josef Dobeš ji sice v březnu prodloužil až do roku 2016, ale nový ministr Petr Fiala jeho pravomocný verdikt v červnu zrušil a akreditaci magisterského programu povolil jen do října 2013. Nedostala ji však fakulta, ale ZČU. Magistři jsou tedy v současnosti studenty univerzity.

Bakalářský program veřejná správa zůstal pod právnickou fakultou. Jeho akreditace byla letos prodloužena o čtyři roky. Po předchozím zákazu ministerstvo dokonce povolilo přijímat nové bakaláře. Stalo se to ale až koncem srpna; fakulta musela vyhlásit 15. září druhé kolo přijímaček. Letos chtěla původně přijmout jako loni stovku bakalářů, ale kvůli tomu, že nenabrala nové magistry, jich přijala 140.


Video Rozhovor s Janem Paulym
video

Rozhovor s Janem Paulym