Děti mluví čím dál hůř, varují logopedi

Praha - Čím dál tím víc dětí má vadu řeči. Podle učitelů přichází k zápisu do prvních tříd s problematickou výslovností každé čtvrté dítě. Horší se také slovní zásoba dětí, málokteré třeba umí vyprávět příběh. K logopedovi ale rodiče přivedou jen menší část dětí. Čím dřív přitom dítě k logopedovi přijde, tím větší šance je vadu řeči odstranit.

Největší potíž dělá předškolákům, ale i školákům r, ř a l a taky sykavky. Podle logopedů i učitelů čím dál častěji. Příčinu vidí učitelé hlavně v tom, že rodiče mají na děti málo času a dost se jim nevěnují. „Rodiče s dětmi tolik nemluví, nečtou si pohádky, nechají je koukat se na DVD,“ myslí si speciální pedagožka a logopedka Lenka Kysilková.

Časté poruchy řeči

  • Mutismus - ztráta schopnosti mluvit
  • Patlavost - vadná výslovnost jedné nebo více hlásek
  • Huhňavost
  • Breptavost
  • Koktavost

K odborníkům se pak děti většinou dostávají, až když je pozdě, často se na problémy s řečí přijde až při nástupu do první třídy. Do školy by přitom měly nastupovat jen ty, které už mluví dobře a maximálně neumějí vyslovovat správně jednu hlásku.

V jakém věku by dítě mělo umět…

  • Opakovat jednoduchá slova - do 1 roku
  • Tvořit jednoduché věty - do 2,5 let
  • Používat širší slovní zásobu - do 3,5 let
  • Chápat složitější děje - do 6,5 let

Čím dřív přitom dítě k logopedovi přijde, tím větší je šance vadu řeči odstranit. Pokud si ale rodiče na pravidelné cvičení nenajdou čas, ani logoped nic nezmůže. Logopedů je přitom dost a jejich služby hradí zdravotní pojišťovny.

Video Stále více dětí má problémy s řečí
video

Stále více dětí má problémy s řečí