Ústavní soud snížil levicovým politikům pokutu na 41 tisíc

Brno - Ústavní soud (ÚS) snížil pokutu, kterou koncem listopadu uložil skupině levicových zákonodárců, na 41 000 korun. Původně měli poslanci KSČM, doplnění několika sociálními demokraty, platit 100 tisíc za to, že se jejich zástupce nezúčastnil veřejného jednání o vládním reformním balíčku. Jednání se přitom konalo právě kvůli komunistům, protože jako jediní z účastníků trvali na veřejném rokování.

Poslanci zastoupení předsedou KSČM Vojtěchem Filipem požádali soud o úplné prominutí pořádkové pokuty. Filip připustil administrativní chybu, kvůli níž se jednání nezúčastnil nikdo za KSČM. „Toto však nebylo motivováno záměrem snižovat důstojnost soudní moci ani vedeno snahou o průtahy v řízení,“ stálo v žádosti.

Filip se prý osobně soudu zúčastnit nemohl, protože byl předvolán k jinému jednání jako svědek. Podle Ústavního soudu to ale nelze považovat za plnohodnotnou omluvu. „Kterýkoliv z 41 členů skupiny poslanců mohl tohoto vedlejšího účastníka zastoupit, anebo se tento vedlejší účastník mohl jednání zúčastnit prostřednictvím advokáta,“ stojí v usnesení.

Ústavní soud ale zároveň uznal, že již není nutné trvat na pokutě v maximální možné výši. Rozhodl proto o jejím snížení na 41 000 korun. Na každého poslance tak teoreticky vychází tisícikoruna. „Je věcí solidárně zavázaných poslanců, respektive senátorů, jak se na splnění povinnosti budou mezi sebou jednotlivě podílet, či zda vůbec,“ podotkli ústavní soudci.

Komunisté už dříve uvedli, že pokutu nebudou muset platit sociální demokraté. Skupina poslanců ČSSD svými podpisy pouze pomohla komunistům k tomu, aby mohli podat návrh k Ústavnímu soudu. KSČM na to sama nemá dostatek zákonodárců.

Komunisté v řízení figurovali jako vedlejší účastníci. Reformní balíček zákonů ze sociální, zdravotnické a daňové oblasti soud projednával primárně na základě samostatného návrhu ČSSD, který obdržel jako první. Soudci nakonec provedli v balíčku několik škrtů, ale jako celek jej nechali v platnosti. Zrušili například povinnou veřejnou službu pro nezaměstnané nebo přeregistraci nestátních zdravotnických zařízení.