Rozvedení rodiče vzpomínali na děti, se kterými dnes nemohou být

Praha - Na Štědrý den v podvečer se sešli na Staroměstském náměstí u rozsvíceného vánočního stromu rozvedení rodiče, kteří nemohou dnešní sváteční den trávit se svými dětmi. Přišla zhruba desítka otců, přinesli fotografie svých dětí a jako symbol jejich nepřítomnosti plyšová zvířátka a panenky, které koupili svým dětem k Vánocům. Některé z nich doprovázely i děti, které matky pro dnešek pustily s otci. Přišli dědeček i babička, kteří se nemohou stýkat s vnoučaty.

Akcí chtějí rodiče upozornit na to, že mnoho dětí z rozvedených rodin se nemůže v tento sváteční den vidět s rodičem, u něhož nebydlí. Před vánočním pódiem u nadpisu „Děti mají právo na oba rodiče“ si přítomní za doprovodu kytary zazpívali koledy a společně s knězem se pomodlili Otčenáš. K modlitbě i zpěvu se přidávali lidé, kteří na Staroměstské náměstí přišli na vánoční trhy.

„Přetrhávané a zpřetrhané rodinné vazby si připomínáme u vánočního stromu při tiché vzpomínce doprovázené koledami a také modlitbou. Ne všechny děti mají Štědrý den krásný, protože nemůžou být s oběma rodiči,“ řekl přítomným Aleš Hodina, který spolu s dalšími rodiči propaguje na portálu střídavka.cz střídavou péči.

Rodiče dnes na Staroměstském náměstí vyprávěli své příběhy. Spojoval je smutek nad tím, že nemohou trávit Vánoce se svými dětmi. Mnohdy to prý trvá řadu let, takže se s dítětem navzájem odcizují. „Toužíme po tom, aby se klima ve společnosti změnilo,“ doplnil jeden z otců.

Rozvedení rodiče chtějí, aby soud vždy bral v potaz střídavou péči. Uložit jim to měla novela zákona o rodině. Výbor pro práva dětí ji nedoporučil ke schválení, prý by upřednostnila tento druh výchovy před jinými i práva rodičů před právy potomků a omezila by rozhodování soudců. Proti navrhované úpravě vystoupila i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Podle návrhu měly soudy mít za povinnost volit střídavou péči vždy, pokud by oba rodiče o potomka stáli, byli by způsobilí ho vychovávat a střídavá péče by byla v zájmu dítěte. Případné rozšíření střídavé péče o děti po rozvodu uvítaly některé organizace. Mohlo by prý po rozvodu přispět k „rovnějšímu rozdělení“ výchovy mezi muže a ženy a k většímu zapojení otců.

Nespokojení otcové kritizují to, že většinu dětí dávají nyní soudy po rozpadu manželství matce. Střídavou výchovu ukládají jen málokdy. Podle nespokojených otců by dítě mělo být dál s oběma rodiči, což střídavá výchova umožňuje. Podle výboru ale má dítě právo na styk s oběma rodiči, není to jeho povinnost.