Jak prožívala československá náměstí události posledních 20 let?

Praha - V nové budově Národního muzea v Praze se otevírá výstava, která připomíná dvacet let od vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Prostřednictvím fotografií z náměstí v Bratislavě a Praze představí události, které v posledních letech formovaly historii obou států. Na vzniku výstavy se podílelo několik významných institucí, kromě národních muzeí obou států to byla i Česká centra a Ústav soudobých dějin Akademie věd ČR. A jak podotýká ředitel Národního muzea Michal Lukeš, každý si v expozici může najít to, co za posledních dvacet let sám prožil.

Fotografie na výstavě mapují vývoj posledních dvaceti let, jak je viděla pražská a bratislavská náměstí. Ředitel Národního muzea Michal Lukeš vysvětlil, že původně je česká část expozice připravena pro Česká centra ve světě, kde putuje v různých jazykových mutacích. „Každý si tam najde, co za posledních dvacet let prožil, a není to žádné politické hodnocení,“ dodal. Národní muzeum ČR se následně rozhodlo oslovit své slovenské kolegy, zda by se nechtěli k těmto připomínkám přidat. „Zareagovalo Slovenské národné muzeum, které vyrobilo identickou slovenskou část fotografické výstavy,“ podotkl Lukeš.  

Po roce 1989 vyplynuly otázky, na které se dříve nikdo neptal

„Vše se odehrálo právě v této budově, a proto si myslím, že výstava, která je připravená, patří sem a má svoje opodstatnění,“ míní ředitel Slovenského národného muzea Rastislav Pudelka. Chronologicky jedna z nejstarších částí výstavy se věnuje průběhu tzv. pomlčkové války. Další pasáže pak dokumentují události kolem samotného rozdělení státu. „Po roce 1990 se s demokracií a svobodou otevřely otázky soužití Čechů a Slováků v jednom státě, které za doby komunistického režimu otevřené být nemohly,“ dodal Lukeš.

Autoři chtěli ukázat také události ilustrující místní život. „Jsou zde body pozitivní, jako třeba vítězství v Naganu, vstup do NATO a Evropské unie, ale jsou zde věci jako extremismus, povodně a tak dále,“ zdůraznil Lukeš. Slovenská část začíná přijetím vlastní ústavy v Bratislavě. „Ukázali jsme i období, které bylo méně atraktivní, jako byla akce Gorila,“ připomněl Pudelka.

Výstava 20 let samostatnosti Česka a Slovenska
Zdroj: ČT24

Na druhou stranu se ale podle Lukeše ukázalo, že za posledních dvacet let obě republiky vedle sebe spokojeně existují a spolupracují. „Po těch dvaceti letech mají asi nejideálnější vztahy, jaké mohou mít,“ dodal. Veřejnost sice na počátku byla rozdělena na dva tábory, další roky ale ukázaly, že úspěšná spolupráce nejen na institucionální, ale například i příhraniční úrovni, je mnohdy samozřejmostí.

Video Rozhovor s Michalem Lukešem a Rastislavem Pudelkou
video

Rozhovor s Michalem Lukešem a Rastislavem Pudelkou