Dětem na základní škole přibude povinně druhý cizí jazyk

Praha - Od září se budou žáci nejpozději v osmé třídě povinně učit druhý cizí jazyk. Zlomky se začnou učit už na prvním stupni, přibude výuka o korupci a finanční gramotnosti. Změny přináší upravený Rámcový vzdělávací program, který začal platit před sedmi lety. Ministerstvo školství reagovalo revizí osnov na aktuální trendy ve vzdělávání.

Cizí jazyk se nyní děti povinně začínají učit od třetí třídy, většina si vybírá angličtinu. Druhý cizí jazyk se dosud učil jako volitelný. Nově ale bude povinný, a to nejpozději od osmé třídy. Minimální časová dotace pro druhý jazyk bude šest vyučovacích hodin, které se rozloží do zvoleného počtu roků výuky. Tedy například tři hodiny v osmé a tři hodiny v deváté třídě, nebo dvě hodiny týdně od sedmé do deváté třídy. Výjimku budou mít pouze žáci s poruchami učení nebo se zdravotním postižením, kteří budou moci využít hodiny navíc k rozvíjení prvního cizího jazyka.

Školy mohou mít problém se zajištěním lektorů

60 procent ředitelů škol se přitom před třemi lety v průzkumu ministerstva vyslovilo proti povinnému zavedení druhého cizího jazyka s tím, že by to děti přetěžovalo. Školy by podle ředitelů nejspíš měly i problém s personálním zajištěním jazykové výuky. Na akreditované učitele, kteří by například vyučovali konverzaci, totiž některé nemají peníze.

Od září 2013 se budou děti nově povinně učit i finanční gramotnosti. „Jejím cílem je finančně gramotný člověk schopný finančně zabezpečit svou rodinu a orientovat se v problematice peněz a cen,“ uvedlo ministerstvo školství na svém webu. Od zavedení výuky zlomků už na prvním stupni si ministerstvo slibuje zlepšení matematických schopností žáků a jejich výsledků v mezinárodních průzkumech. Právě zlomky a desetinná čísla jim do této doby dělaly největší problémy.

Z důvodu nárůstu úrazů dětí v silniční a železniční dopravě bude kladen větší důraz také na dopravní výchovu. I další změny se týkají posílení oblastí, které se už nyní ve školách vyučují. Ve spolupráci s Úřadem vlády se například rozšíří výuka o korupci. Nebude chybět ani diskutovaná sexuální a rodinná výchova. Žáci by se ji měli začít učit chápat v souvislosti se vztahy, zdravím a morálkou.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše