Náhradní orgány z kmenových buněk jsou na obzoru

Praha – Od ledna funguje v Praze Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad (CBTTN), kde vědci začínají pracovat na tvorbě orgánů přímo z kmenových buněk člověka. Možnost nahradit selhávající nebo chybějící orgán pacientovi opět jeho vlastním se ještě před několika lety jevila jako z říše žánru sci-fi. Náhradou z vlastních buněk pacienta zmizí potíže s reakcí imunitního systému a pacienti nebudou muset doživotně brát léky.

V laboratořích centra se rodí metody, díky nimž by mohli lékaři opravit poraněnou páteř, omezit rozvoj Alzheimerovy choroby nebo vrátit zrak léčbou oční rohovky. „To můžeme čekat velice brzy, protože kmenové buňky už jsou v některých aplikacích v klinických studiích,“ předesílá Dr. Šárka Kubinová z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd.

V rámci CBTTN se sloučily tři dosud oddělené výzkumné skupiny Oddělení transplantační imunologie docena Vladimíra Holáně, který přešel s celým výzkumným týmem z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Oddělení tkáňového inženýrství profesora Evžena Amlera a skupina doktorky Kubinové z Oddělení neurověd prof. Evy Sykové.

„Právě tohle pracoviště je jakési propojení základního výzkumu, na kterém pracujeme, s klinickou praxí,“ řekl České televizi docent Holáň. Podle ředitelky centra, profesorky Sykové, umožňuje právě spojení tří oddělení přenést výsledky do praxe co nejdřív.

Video Reportáž Martina Ruska
video

Reportáž Martina Ruska

Kmenové buňky představují naději regenerativní medicíny; poškozeným orgánům dokáží pomoci k uzdravení nebo z nich vědci dokážou vypěstovat část, případně i celý náhradní orgán. V inkubátoru centra už vyrůstají první kmenové buňky, které se vědci snaží proměnit v neurony či buňky oční rohovky. Zatím ještě nepatří člověku.