Výše škod z kauz protikorupční policie předčí i schodek státního rozpočtu

Praha - Útvar odhalování korupce a finanční kriminality řešil v loňském roce 581 trestních věcí, obvinil 804 osob. Detektivové útvaru prověřují závažnou trestnou činnost, škoda podle ředitele útvaru Tomáše Martince každý rok rapidně roste. Škoda v důsledku trestných činů za rok 2012 činila 109,4 miliardy korun, což je téměř dvojnásobek oproti roku 2010. Přitom zákon o státním rozpočtu na rok 2013 počítá se schodkem zhruba 100 miliard.

„Z vývoje škod a zejména daňových deliktů bychom se velmi přikláněli za zpřísnění trestů u těchto skutkových podstat trestných činů…,“ uvedl Martinec. Výrazný podíl případů činí podle ředitele především pletichy při veřejné soutěži, daňová kriminalita, výnosy z trestné činnosti a podobně.

Ředitel útvaru Martinec zdůraznil, že úspěch jejich činnosti se výrazně odvíjí i od spolupráce s veřejností. Pozastavil se proto nad daty průzkumu, která hovoří o tom, že 63 respondentů vnímá korupci jako přirozenou součást života. „Bez podpory občanů můžeme v oblasti korupce těžko dosahovat lepších výsledků,“ uvedl.

Hlavní úkoly takzvané protikorupční policie:

 • prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem korupce a hospodářské a finanční kriminality, jakými jsou daňová kriminalita se škodou 150 milionů a více
 • hospodářská kriminalita se škodou státu nad 150 milionů
 • korupční jednání volených a jmenovaných funkcionářů státní správy a samosprávy
 • úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců spojené s výkonem jejich pravomoci
 • trestné činy související s čerpáním prostředků s fondů EU a oznámení analytického útvaru ministerstva financí

Organizovaný zločin podle Martince do státní správy neprorůstá, jde spíš o systémovou korupci. Zpravidla jde o lokální podnikatelské lobbisty a seskupení, která se spojují s vedoucími pracovníky veřejného sektoru. „Tam pak dochází především ke korupčnímu jednání a nadhodnocování veřejných zakázek,“ konstatoval Martinec.

V roce 2012 pak jeho útvar stíhal také 5 soudců a jednoho státního zástupce. V kauze Promopro také ÚOKFK prozatím obvinil 10 osob, v rámci kauzy Mostecké uhelné pak obvinili 6 osob. Menší pokles zaznamenali policisté v počtu lidí obviněných z korupce. Loni jich bylo 122, rok předtím 159. Pouze deset procent z celkově prověřovaných trestných činů pak tvořilo podplácení a přijímání úplatku volených nebo jmenovaných funkcionářů státní správy či samosprávy. Útvar řešil 29 takových věcí.

Některé z nejznámějších kauz:

 • PROMOPRO – obviněno 10 osob
 • DŮVĚRA – trestní stíhání MUDr. Davida Ratha a spol.
 • CASANDRA – letouny CASA, obvinění mj. JUDr. Vlasty Parkanové
 • UHLÍ – Mostecká uhelná, škoda 1,7 mld. Kč, obvinění 6 osob
 • CHODEC – obvinění dvou vysoce postavených pracovníků MPSV (pravděpodobně případ náměstka Vladimíra Šišky)
 • SVÍČKA - korupce litoměřických soudců
(zdroj: ÚOKFK)

Video ÚOKFK řešil loni 581 případů
video

ÚOKFK řešil loni 581 případů

ÚOKFK řešil loni 581 případů

z 16, 06.02.2012

Brífink ÚOKFK ke statistikám za rok 2012