Nový tomograf sleduje vývoj závažných chorob

Praha - Dva nové přístroje mají přispět k odhalení dosud neznámých příčin těžko léčitelných nemocí jako je rakovina, cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Počítačový a pozitronový tomograf v jednom, určený pro laboratorní zvířata, by měl výrazně zkrátit zavádění nových léků do praxe. Moderní zobrazovací metodu představila Akademie věd v rámci Fyziologických dnů. Přístroj za 11 milionů korun byl z velké části hrazen z prostředků Evropské unie a pro experimentální faunu je bezbolestný.

Verze počítačové tomografie a pozitronové emisní tomografie s velmi vysokým rozlišením (μCT/PET) na buňkách a tkáních drobných laboratorních živočichů zachytí průběh metabolických dějů, hypoxie, vazbu ligandů na receptory, distribuci metabolitů a farmak v živém organizmu, píše na svých stránkách Akademie věd ČR.

Podle záření tak vědci třeba určí, které tkáně spotřebovávají víc cukrů, kde je tkáň deformovaná nebo špatně roste či kde je tkáň se zánětem. Přístroj o velikosti zhruba 80 krát 80 centimetrů jim umožňuje sledovat i po několik měsíců vývoj patologických znaků. Zvenčí má zabudováno jakési korýtko, kam se hlodavec v lehké narkóze umístí. V zařízení je pak podroben všem potřebným vyšetřením, může to trvat pět minut až dvě hodiny.

Obraz z tomografu, který prosvětluje uspané hlodavce, má až tisíckrát lepší rozlišení oproti přístrojům pro lidi. Experimentálním genetikům metoda usnadní zjišťování genů, které stojí v pozadí nemocí.

„Naše cíle jsou přijít na to, proč ta choroba vzniká, proč vůbec začne. V budoucnu se mohou vyvinout léky, které umožní efektivnější terapii,“ shrnul pro ČT vedoucí projektu Pavel Flachs. Obdobné výzkumy se dosud daly provádět jen na mrtvých zvířatech, přístroj nyní umožňuje sledovat jedince po celou dobu vývoje choroby.