Protidrogový plán se zaměří i na patologické hráčství

Praha – V akčním plánu protidrogové politiky je vidět trend takzvané integrované politiky. Moderní přístup k protidrogové politice by měl spojit problematiku legálních a ilegálních drog do jednoho balíčku. Tvrdil to národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil na tiskové konferenci k akčnímu plánu. Ten včera schválila vláda na následující tři roky. Podle Vobořila má Česká republika největší problém s pervitinem, u nějž ještě nemáme k dispozici substituční možnosti. Plán se ale zaměří i na alkohol, tabák nebo hazard.

Kabinet odsouhlasil posílení prevence ve školách, lékaři by také měli dostat návod k předcházení závislostem i k jejich léčbě. Součástí koordinačních mechanismů a akčního plánu by se měly také stát oblasti jako alkohol, tabák nebo hazard. V tomto roce by mělo ministerstvo zdravotnictví vypracovat akční plán pro alkohol. Za úkol má i zrealizovat studii o dopadech patologického hráčství, její finální verze se čeká v roce 2014.

„V české společnosti převládá vysoká tolerance ke kouření, konzumaci alkoholu a zvyšuje se přijatelnost užívání konopných látek,“ uvedli autoři. V plánu napsali, že hlavním důvodem neúspěchu je zmenšující se částka na boj s drogami.

V Česku užívají konopí a pijí alkohol hlavně mladí

Na tiskové konferenci zaznělo, že hlavním úkolem akčních plánů je definovat to, jak se má stanovené národní strategie dosáhnout. Současný plán se zaměřuje především na nadměrné pití alkoholu, na užívání konopí mladými lidmi nebo na užívání pervitinu. „V České republice není na pervitin podávána substituce. Ve světě substituční léčba existuje, podobně jako u heroinu. Budeme hledat řešení,“ řekl Vobořil.  

Podle Vobořila má substituční léčba dvě základní pozitiva. Jednak problémového uživatele drog dostane z ulice, kde by na sebe mohl nabalovat vrstevníky, do odborné péče. Jednak ho stabilizuje a tím lépe připraví na abstinenci, než kdyby začal abstinovat rovnou. (Při substituční léčbě se původní droga nahrazuje látkou s podobnými účinky, avšak s výrazně menšími riziky.) Doplnil, že pro zavedení substituční léčby by nebyla potřeba legislativní úprava na úrovni zákona. Postačilo by nařízení ministerstva zdravotnictví.

Plán, který schválila vláda, navazuje na předcházející akční plán a pokračuje v realizaci zásadních prvků. Jedna z priorit plánu je i zaměřit se na efektivní financování protidrogové politiky. Tam je hlavním cílem udržet dosavadní úroveň rozpočtových prostředků.

V Česku je kolem 40 000 problémových uživatelů tvrdých drog. Problémy s užíváním konopí by mohlo mít až 110 tisíc dospělých. Alkohol rizikově pije až 1,4 milionu lidí. Závislých na něm by mohlo být až 150 tisíc osob, uvádí dokument. V roce 2011 činily výdaje na protidrogovou politiku 563,8 milionu.


Vláda přijala v roce 2010 národní strategii protidrogové politiky na období devíti let. S ohledem na délku tohoto období nedefinuje strategie konkrétní cíle nebo postupy, stanovuje pouze obecné cíle, kterých se v rámci těch devíti let snaží dosáhnout. Především se snaží snížit míru experimentálního užívání drog, snížit problémové užívání drog, snížit potenciální rizika z užívání a samozřejmě snížit dostupnost drog. Právě akční plány, které jsou na devítileté období celkem tři, se zaměřují na konkrétní body.

Video Brífink k akčnímu plánu protidrogové politiky na období 2013-2015
video

Brífink k akčnímu plánu protidrogové politiky na období 2013-2015