Soudkyně musí pověsit talár na hřebík. Není způsobilá soudit

Ostrava - Soudkyně Okresního soudu v Ostravě Kamila Šrubařová musí opustit svou funkci. Po opakovaných kárných řízeních ji kárný senát shledal nezpůsobilou soudit. Jde o první podobný případ, kdy se podnětem k přezkoumávání způsobilosti soudce staly právě jeho kárné prohřešky.

Šrubařová se snažila kárný soud přesvědčit, že se jí vedení snaží zbavit a „užalovat“. V souvislosti s vedením soudu, kde působí, hovořila o svévoli, psychickém mučení a lžích, které budí dojem „brutální objednávky“. Hájila se také značným pracovním vytížením, nyní má prý na starosti asi 600 případů. V justici pracovala 27 let.

Zákon označuje soudce za nezpůsobilého vykonávat funkci v případě, že byl v posledních pěti letech alespoň třikrát pravomocně uznán vinným kárným proviněním, a to za předpokladu, že tato skutečnost zpochybňuje jeho důvěryhodnost. Dalšími důvody nezpůsobilosti jsou dlouhodobé zdravotní problémy nebo pravomocné odsouzení za některé trestné činy.

Soudkyně zapomněla, že již vynesla rozsudek 

Soudkyně Šrubařová se kárnému senátu zodpovídala naposledy v listopadu 2012. Tehdy jí za dva prohřešky na 14 měsíců snížil plat o 30 procent. V jednom civilním sporu prý pominula fakt, že už vynesla rozsudek, a znovu svolala veřejné jednání. V druhém případě si prý nevšimla, že jí soudní podatelna mylně přidělila pracovněprávní spor, který nespadal do její pravomoci. O rok dříve se soudkyně zodpovídala z průtahů.

Poslední rozhodnutí kárného senátu se Šrubařová neúspěšně pokoušela zvrátit ústavní stížností. Usiluje také o obnovu řízení. Nejvyšší správní soud však už měl před dnešním jednáním na stole také další kárnou žalobu na soudkyni. „Z mého pohledu ani to poslední kárné řízení nevedlo k tomu, že by se soudkyně nějak změnila, ba naopak, vedení soudu neustále řeší další a další věci z její agendy,“ uvedl předseda ostravského soudu Roman Pokorný.

Šrubařová se opakovaně hájila přílišnou vytížeností. Stěžovala si na nevhodné chování nadřízených, mluvila o takzvaném bossingu, tedy šikaně ze strany vedoucích pracovníků. Nadřízení opakovaně nechávali prověřovat její zdravotní stav psychology a psychiatry. „Jde o nejhrubší formu bossingu,“ uvedla advokátka Šrubařové Zdeňka Poláková.

Výběr případů odvolaných soudců:

  • 27. listopadu 2003 - Nejvyšší soud definitivně odvolal blanenského soudce Petra Hermana za to, že se opakovaně účastnil jednání soudu opilý.
  • 8. září 2005 - Královéhradecká soudkyně Petra Hušková byla odvolána z funkce kvůli průtahům v desítkách kauz.
  • 10. února 2006 - Kárný senát pražského vrchního soudu zbavil teplického soudce Jindřicha Pojkara taláru, a to kvůli průtahům v trestních kauzách. Pojkar se odvolal k NS, před konečným verdiktem ale v srpnu 2006 na soudcovskou funkci sám rezignoval.
  • 1. února 2007 - Nejvyšší soud definitivně zbavil soudce zlínské pobočky brněnského krajského soudu Miroslava Moltaše taláru, když v řadě případů nevyhotovil včas rozhodnutí, a navíc si telefonoval s vězněm, který měl u sebe neoprávněně mobilní telefon.
  • 18. července 2007 - U břeclavského soudu skončil Jiří Kilian, jenž čelil kárnému řízení kvůli průtahům v 51 exekučních spisech. Jeden z případů byl přitom téměř 20 let starý.
  • 7. září 2010 - Pražský vrchní soud zbavil místopředsedu Nejvyššího soudu (NS) Pavla Kučeru funkce soudce. Uznal ho vinným z ovlivňování vyšetřování údajné korupční kauzy bývalého vicepremiéra a někdejšího předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka. Kučera se proti verdiktu odvolal a ke konci roku odešel do důchodu. Kárné řízení proto bylo zastaveno a prvoinstanční verdikt zrušen.