Plány Peake: Prosazení nezávislé kontroly a strop na volební kampaně

Praha - Místopředsedkyně vlády Karolína Peake a předseda KSČM se v Otázkách Václava Moravce shodli na tom, že vládní novela o financování politických stran je výrazným krokem vpřed. Podle Peake je ale nutností zřidit dohledový úřad, jelikož rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) senátoři nedávno odmítli a další návrh by nenašel potřebnou podporu. Chce proto předložit pozměňovací návrh a znovu argumentovat na půdě Poslanecké sněmovny. Vládní koalice prý také připravuje návrh na zastropování financování volebních kampaní, který by měl být do konce června předložen v rámci volebního zákoníku na vládě.

„Je zcela evidentní, že to musí mít institucionální zakončení, nejvyšší trest je teď pro strany jejich rozpuštění. Auditorský orgán v návrhu zákona není, to je chyba,“ konstatoval ekonom a člen NERVu Miroslav Zámečník. Podle něj by se dala situace vyřešit rozšířením mandátu některých stávajících institucí. „Za určitých okolností to může dělat NKÚ. Tuším, že to je tak třeba ve Francii,“ poznamenal Zámečník. 

Podle Peake musí být v ČR někdo, kdo bude současně dohlížet a vymáhat sankce. „Velmi jsem bojovala za to, aby byl zřízen nový úřad, tři nejsilnější strany – ODS, ČSSD a komunisté – byly ale proti, nemělo cenu zákon připravovat, neprošel by,“ míní předsedkyně strany LIDEM. Připomněla zároveň, že NKÚ nevede správní řízení a neukládá pokuty, finanční úřady nesplňují podmínku nezávislosti a jediným východiskem tak zůstává vytvoření nezávislého úřadu. Proto se jako poslankyně zasadí o pozměňovací návrh. 

Filip je pro případnou supervizi ze strany NKÚ

Podle předsedy komunistické strany Vojtěcha Filipa je ale v ČR obrovské množství úřadů a každý navíc potřebuje svou budovu. Kontrolu má navíc na starosti Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. „Můžeme se samozřejmě obrátit na auditory,“ připomněl Filip, který upozornil, že od roku 1999 nebyl změněn ústavní zákon o NKÚ, nepodařilo se to ani nedávno. „Dovedu si přitom představit, že NKÚ bude mít možnost takové supervize,“ podotkl Filip. 

Šéf komunistů Vojtěch Filip:

„Třeba v severských zemích je kontrola prováděna politickými stranami. Ústava ČR říká, že zákony se tvoří na základě svobodné soutěže politických stran. Čili zrušení politické strany je tím principem, kdy se jasně říká, že je tu suverenita lidu. Jestliže si vytvořím orgán, bude tato skupina něco víc? Je to spíš vytváření byrokratických systémů.“


Peake si ale nedovede představit, že by se našla vůle k rozšíření pravomocí NKÚ na kontrolu financování politických stran ani v blízké budoucnosti. Proto se zastává pozměňovacího návrhu a do debaty chce přizvat i zástupce senátních klubů. „Znovu ukážeme, že ostatní návrhy vedou do slepé uličky nebo k nevymahatelnosti,“ dodala Peake k otázce vytvoření nezávislého úřadu.

Jak transparentnost financování ještě vylepšit?

ČSSD prý hodlá prosazovat politickou dohodu na zákazu darů stranám od právnických osob, půlmilionový roční limit pro dary od osob fyzických a na maximálním množství v kampani užívaných billboardů. Dohoda by se měla týkat také sankcí, které by měly být soudně přezkoumatelné a postihující nejen stranu, ale v určitých případech i dárce.

„Zastropování financování volebních kampaní koalice plánuje ve volebním zákoníku, návrh má být předložen do konce června na vládě. Takový návrh (obsahující limity) má být z vládní dílny a projít širokou diskusí v Poslanecké sněmovně,“ domnívá se Peake. Filip na to odvětil, že KSČM taková opatření prosazuje již delší dobu.

Vládní kabinet kývl v týdnu na novelu, která počítá se zavedením transparentních účtů pro stranické hospodaření. Politickým subjektům by přinesla i povinnost zveřejňovat své financování na internetu. Předloha ministerstva vnitra má omezit možnou korupci při financování stran a hnutí.

Kromě výročních zpráv návrh také počítá s možností žaloby ve správním soudnictví, pokud budou mít lidé podezření, že strana nebo hnutí porušily pravidla hospodaření, například když přijmou bezúplatně dar. Soud by mohl rozhodnout, že taková strana musí do státního rozpočtu odvést částku odpovídající 1,5násobku částky, která odpovídá hodnotě daru.


Video Otázky Václava Moravce
video

Otázky Václava Moravce