Vláda kývla na beztrestnost spolupracujících korupčníků

Praha – Vláda schválila novelu trestního zákoníku a řádu, která znovu zavádí účinnou lítost u korupčních činů či zpřísňuje postih daňových úniků. Podle návrhu ministerstva spravedlnosti by se člověk, který vyhoví žádosti o úplatek, mohl v budoucnu vyhnout trestnímu stíhání. Musí ale s policií spolupracovat na odhalení toho, kdo si o úplatek řekl. Ministři souhlasili i se zrušením kategorie rychlostních silnic, které se nově stanou dálnicemi druhé třídy s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu.

„Možnost dovolat se účinné lítosti je vedle ochrany oznamovatelů a zavedení spolupracujícího obviněného dalším důležitým nástrojem pro odhalování korupčních trestných činů. Poskytuje totiž určitou ochranu spolupachatelům korupce, kteří korupci oznámí a pomohou odhalit a prokázat,“ míní vicepremiérka Karolína Peake.

Trestnímu stíhání se uplácející vyhne, pokud o trestné činnosti upláceného informuje dobrovolně a bez odkladu policii nebo státního zástupce. Musí se rovněž zavázat, že o skutku bude pravdivě vypovídat i před soudem. Pokud své závazky splní, rozhodne státní zástupce o tom, že uplácející nebude trestně stíhán. Pojistkou proti zneužívání konceptu má být nejvyšší státní zástupce, který bude moci zrušit nezákonné usnesení o nestíhání, a to do tří měsíců od právní moci rozhodnutí.

Pavel BlažekMinistr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS): „Když jde nějaký občan na úřad a tam je požádán, aby za nějaké rozhodnutí zaplatil, a on v té situaci řekne 'ano', pak se mu to rychle rozleží, má ještě možnost to své 'ano' zvrátit do beztrestnosti, protože už (…) samotné slíbení úplatku je trestný čin.“


Navrhovaná novinka se podobá konceptu účinné lítosti, kterou v případech úplatkářství připouštěl starý trestní zákon. Nový trestní zákoník ustanovení nepřevzal. Argumentem zákonodárců bylo to, že možnost účinné lítosti je v západní Evropě neznámá a že s ní nepočítají ani mezinárodní úmluvy o potírání korupce, které Česko ratifikovalo. Toto rozhodnutí však podle kritiků ve svém důsledku zkomplikovalo odhalování případů úplatkářství. „Je to opatření, které omezí malou korupci. U velkých případů, o kterých slýcháme v médiích, tam si myslím, že to efekt mít nebude,“ domnívá se právník z Transparency International Petr Leyer.

Trestná bude už jen samotná příprava plánu, jak státu neodvést daně

Novela trestního zákoníku a řádu zpřísňuje i postih daňových úniků. Jedním z důvodů pro zvýšení trestů byla aféra s pančovaným alkoholem. Zatímco teď hrozí aktérům kauzy 10 let, dnes představený zákon sazbu zvyšuje na 12. Trestná bude navíc už i jen samotná příprava plánu, jak státu daně neodvést. „Policisté budou moci zasáhnout dříve, než dojde k následkům trestné činnosti,“ doplnil Blažek. ČSSD přísnější postihy sice vítá, situaci podle ní ale nevyřeší. Daňovým únikům podle strany zabrání například zavedení registračních pokladen.

Zákoník je přísnější i v boji proti pohlavnímu zneužívání a vykořisťování dětí i proti dětské pornografii. Popisuje dva nové trestné činy - účast dětí na pornografickém představení a navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Postihováni za ně budou jak fyzické, tak právnické osoby.

Kabinet zvedl ruku i pro vyšší rychlost na vybraných silnicích I. tříd. Návrh takzvaného vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic počítá se zrušením cedulky rychlostní silnice, které se nově stanou dálnicemi druhé třídy s maximální rychlostí 130 kilometrů za hodinu. Reálný dopad pro řidiče bude mít ale rozdělení silnic prvních tříd na dvě kategorie. V úsecích, které jsou směrově oddělené, navrhuje ministerstvo dopravy povolenou rychlost zvýšit o 20 kilometrů v hodině na rychlost 110 kilometrů za hodinu. U silnic, kde mezi směrovými pruhy svodidla nebo jiný zádržný systém není, bude ponechána stávající maximální rychlost 90 kilometrů v hodině.

Rychlost se nezvýší jednorázově. „Postupně budou probíhat bezpečnostní audity a bude vyhodnoceno, zda v některých konkrétních případech by ta rychlost měla být dopravním značením buď zvýšena, nebo naopak snížena,“ uvedla Šárka Homfray z odboru legislativy ministerstva dopravy. Pokud novela projde parlamentem, bude ministerstvo dopravy spolu s policií prověřovat 24 předem vytipovaných silničních úseků. Zatím probíhají dva pilotní projekty. Jeden se nachází v Libereckém kraji na silnici I/35 a druhý je v Plzeňském kraji na silnici na Klatovy.

Praxe z hlavní tepny Hradec Králové - Pardubice ale zatím ukazuje, že vyšší rychlost na krátkých úsecích může některým řidičům spíš ublížit. Po ujetí 16 kilometrů tady totiž musí opět zpomalit a jet maximálně 80, jinak jim hrozí pokuta. „V místech, kde je rychlost omezena dopravním značením na 80 a později na 60 kilometrů ji překročí daleko výrazněji a daleko v častější míře,“ potvrdil mluvčí pardubické policie Jozef Bocán. Vyšší rychlost by mohla platit i na trase Chomutov-Křimov. Podle mezinárodní rizikové mapy, ale i podle místních policistů jde přitom o nebezpečný úsek. Ministerstvo proto bude trasy vybírat ve spolupráci s policií.

Mimo jiné novela koriguje práva a povinnosti obcí při odtahování vozidel například při blokových čištěních silnic. Obce by nově mohly prodávat odtažená vozidla, o která se v šestiměsíční lhůtě po oznámení o odtahu majitel nepřihlásí. Z výnosu by poté měly úřady pokrývat část nákladů spojených s odtahem aut, ke kterým se majitelé nehlásí. Ta pak dlouhodobě stojí na odtahových parkovištích, nebo je úřady musí na vlastní náklady sešrotovat.

Odtahování vozidel
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Co dalšího prošlo vládou:

  • Kabinet schválil zákon určující podmínky, za kterých se budou firmy a organizace moci stát veřejně prospěšnými společnostmi. Patří mezi ně například vyšší nároky na vedení účetnictví, dodržování pravidel znemožňujících vyvést ze společnosti majetek či povinnost zřídit kontrolní orgán.