V účtech ministerstva zemědělství jsou chyby za 1,2 miliardy, tvrdí NKÚ

Praha – Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zjistili v účetní závěrce ministerstva zemědělství za rok 2011 chyby za 1,2 miliardy korun. Chyby měly vzejít hlavně ze špatného účtování poskytnutých dotací, které měly stanovené vyúčtování až v následujícím roce. Ke spolehlivosti účetní závěrky se úřad nevyjádřil, zdůvodnil to nejasnostmi v účetních předpisech. Ministerstvo nedostatky v oblasti účetnictví uznalo a přijalo opatření k jejich nápravě. Proti některým zjištěním ale podalo námitky.

NKÚ tvrdí, že opakovaně upozorňuje na nutnost jednoznačných, srozumitelných a úplných pravidel pro vedení účetnictví a výkaznictví organizačních složek státu. V účetní závěrce ministerstva zemědělství za rok 2011 ale nebylo možné vyhodnotit správnost použití pravidel u více než 62 miliard korun, proto se NKÚ ke spolehlivosti závěrky nevyjádřil. Nejasnosti se podle mluvčí Olgy Málkové týkaly například předfinancování výdajů, které má později proplatit EU, nebo majetkové účasti státu v obchodních společnostech.

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo zemědělství v roce 2011 uhradilo soukromé společnosti přes 60 milionů korun, a to na základě rozhodnutí soudu, protože MZe muselo dostát svému ručitelskému závazku za úvěr státního podniku. Za tento úvěr 100 milionů korun se ministerstvo v roce 1992 zaručilo v rozporu s tehdejším právním řádem. Státní podnik dluh bance neuhradil. MZe uhradilo 70 milionů korun v roce 1995. Zbytek pohledávky banka postoupila soukromé firmě, která MZe o tuto částku i s úroky zažalovala. Soud nároky soukromé firmy potvrdil.

Nejvyšší kontrolní úřad
Nejvyšší kontrolní úřad

Školné za téměř milion

Ministerstvo zemědělství předloni také na základě kvalifikačních dohod uzavřených se svými zaměstnanci zaplatilo školné a výdaje spojené se studiem na vysoké škole 21 zaměstnancům za celkem 880 tisíc korun. „Úhrada školného je podle NKÚ právem smluveným nad rámec povinností organizační složky státu podle zákoníku práce, a proto v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech,“ uvedl úřad. Pro podezření z porušení rozpočtové kázně bylo zjištění oznámeno správci daně. Školné hrazené zaměstnancům studujícím na vysokých školách je ale podle ministerstva v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce.