Lékaři hledají cesty, jak Čechům lépe ochránit ledviny

Praha – Tuzemští lékaři hledají cesty, jak českým pacientům lépe ochránit ledviny. V tuto chvíli má s ledvinami problém více než milion obyvatel, přičemž dvě pětiny z nich se k doktoru dostanou příliš pozdě, a musí nastoupit finančně nákladná dialýza. Podle lékařů by přitom stačila kvalitnější prevence a spolupráce jednotlivých složek českého zdravotnictví. Do budoucna proto chtějí zřídit speciální predialyzační centra.

V současné době se až čtyřicet procent pacientů dostává k lékaři ve chvíli, kdy je stav jejich ledvin natolik špatný, že už jejich funkčnost lékaři nedokáží úplně zachránit. „Základním úspěchem, aby se tato nepříznivá tendence zvrátila, je to, aby byli pacienti odesíláni k vyšetření ke specialistům,“ soudí předseda České nefrologické společnosti Ondřej Viklický.

Odhalit, že s ledvinami není něco v pořádku, mohou lékaři poměrně snadno. „Stačí k tomu vyšetření ranní moči a odběr krve, kde se vyšetří hladina kreatininu, který dobře informuje o úrovni funkce ledvin,“ vysvětlil nefrolog z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Ivan Rychlík.

Řešením jsou predialyzační centra

Potíž ovšem spočívá v tom, že zdaleka ne všichni praktičtí lékaři ve chvíli, kdy vidí nepříznivé výsledky, odesílají své pacienty ke specialistům. „My se samozřejmě snažíme, aby k tomu nedocházelo,“ podotýká předseda Sdružení praktických lékařů Václav Šmatlák. „U tohoto problému považuju za zcela zásadní, že chybí koordinovaná péče, motivace pacientů k tomu, aby chodili včas na preventivní prohlídky.“

Lékaři by proto do budoucna ocenili vznik tzv. predialyzačních center, která by odhalila potíže s ledvinami dřív, než úplně vypoví službu. Omezil by se tak i počet používaných, finančně nákladných léčeb dialýzou.

Video Reportáž Lenky Drmotové
video

Reportáž Lenky Drmotové