Ministerstvo nekontrolovalo dotace na sport, zjistil NKÚ

Praha – Ministerstvo vnitra nevyhodnocovalo účelnost dotací pro neziskové organizace, zaměřené na tělesnou výchovu a sport. Přišel s tím Nejvyšší kontrolní úřad, který kontroloval poskytování, čerpání a vyúčtování dotací vyplacených nestátním neziskovým organizacím v letech 2009 až 2011. V některých případech dokonce ministerstvo vyplatilo dotace v rozporu s pravidly. Podle mluvčího vnitra Vladimíra Řepky měla pochybení formální charakter a resort je napravil ještě před kontrolou NKÚ.

Zdroj: ISIFA Autor: Lidové noviny/JINDRICH MYNARIK

NKÚ prověřil dotace přesahující výši 80 milionů korun; za zhruba 52 milionů na straně ministerstva, u příjemců dotací pak za téměř 32 milionů korun. „U programů zaměřených na tělesnou výchovu a sport si ministerstvo nestanovilo žádná kritéria, podle kterých by mohlo vyhodnotit, jestli neziskové organizace vynaložily dotace hospodárně, účelně a efektivně,“ uvedla mluvčí úřadu Olga Málková. Některá pochybení označují kontroloři za spíše formální, jiná by mohla vést k porušení rozpočtové kázně, a to zejména u příjemců dotací.

Ministerstvo podle NKÚ často formálně porušovalo vládou schválené zásady pro poskytování dotací. Nedodrželo třeba termín pro zveřejnění seznamu neúspěšných žadatelů, ani závazný termín pro stanovení výše poskytnuté dotace. Seznam úspěšnosti jednotlivých projektů dokonce nezveřejnilo vůbec.

Mluvčí MV Vladimír Řepka„V UNITOP ČR proběhlo v uvedených letech několik finančních kontrol, které neshledaly žádné rozpory v hospodaření. Dotace byly využity na veřejně prospěšné programy, které umožňují soustavné a každodenní zvyšování kondice příslušníků a dalších členů ve sportovních klubech úspěšných na mezinárodních a národních mistrovstvích.“


Termíny neplatily ani pro neziskovky, ministerstvo to přehlíželo

Ministerský úřad podle kontrolorů toleroval nedodržování termínů i u příjemců dotací. Za příklad uvádí Unii tělovýchovných organizací Policie České republiky; ta nebyla schopna doložit, kdy ministerstvu předložila zprávy o své činnosti za roky 2009 a 2010. A v roce 2011 ji podala až po závazném termínu.

  • Kontrola se soustředila na programy zaměřené vedle sportu a tělesné výchovy také na vzdělávání a lidské zdroje, na zahraniční aktivity, na projekty na podporu azylantů a migrantů a na podporu složek integrovaného záchranného systému.

Kontroloři odhalili nedostatky také u jiných příjemců dotací. Například Poradna pro integraci, která působí v Praze a v severních Čechách, čerpala dotace na rok 2009 v rozporu s pravidly programu. Dostala 60 000 korun, přestože žádosti o dotace podložila dvěma staršími smlouvami, a neměla tedy na tuto dotaci nárok. „Ani ministerstvo nemělo tuto částku vyplatit,“ uvedl NKÚ.