Odpad raději do spalovny než na skládky, tvrdí Chalupa

Praha – Zakázat skládky a podpořit energetické spalování odpadu – takový je recept ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS). V nadcházejících deseti až dvaceti letech chce vyrovnaný poměr mezi recyklací a energetickým využíváním odpadu, řekl na dnešní konferenci k problematice energetické a surovinové politiky Chalupa. V ČR míří na skládky 55 procent z 32 milionů tun ročně vytvořeného odpadu v zemi.

Podle šéfa ekologického resortu dosahuje ČR mezi evropskými zeměmi výjimečně vysokého podílu skládkování na celkovém nakládání s odpadem. Recykluje se 30 procent odpadu a 11 procent se energeticky zpracovává ve spalovnách. Ty předloni vyrobily teplo a elektřinu v objemu, který by pokryl spotřebu téměř 50 tisíc domácností. „Počítáme s tím, že by se skládkování mělo zakázat v horizontu deseti let od účinnosti zákona,“ ohlásil ministr. Zákon o odpadovém hospodářství se podle něj už připravuje, úplný zákaz skládkování by tak mohl začít platit zhruba za 10 let.

Chalupa označil energetické využívání odpadu za trend v ekologicky nejšetrnějších zemích starého kontinentu. Ve Švýcarsku se podle něj polovina odpadu energeticky využívá a polovina recykluje. Že by podpora spalování odpadu vedla k omezení recyklace, odmítá. „Věřím, že recyklace je vlak, který už jede a který žádnou zásadní revoluční podporu nepotřebuje. Vlak energetického využití odpadu je ale třeba teprve rozjet,“ prohlásil Chalupa.

Černé skládky vznikají nejčastěji na opuštěných místech
Zdroj: ČT Brno

Černé skládky ohrožují okolí

Termínem černá skládka se označuje nelegální úložiště odpadů, které může ohrozit své okolí únikem škodlivin či jedovatých látek do ovzduší, půdy i vody. Obvykle na nich žijí i hlodavci, kteří mohou přenášet různá infekční onemocnění. Podle druhu materiálu na skládce může hrozit i vznícení a požár okolních hořlavých objektů, jako je les, budovy a podobně.

V boji s černými skládkami pomáhá mimo jiné ekologický projekt ZmapujTo.cz, jehož prostřednictvím mohou lidé označit do mapy přesnou polohu nelegálně uloženého odpadu. Díky tomu vzniká přehledná mapa černých skládek na území ČR.

Mapa černých skládek
Zdroj: www.zmapujto.cz

Až pětinu odpadu na českých skládkách můžou tvořit nebezpečné látky, které měly skončit ve speciálních spalovnách. Může za to současný odpadový zákon a v něm odstavec s názvem „režim technického zabezpečení“. Článek totiž i tyto jedovaté látky dovoluje navézt na skládku. Ročně tam tak končí přes dvacet tisíc tun nebezpečného odpadu.

Že není riziko požáru jen vymyšlený strašák, doložily v nedávné minulosti třeba několikadenní požár textilního odpadu dovezeného z Německa v Arnolticích na Liberecku. Téměř sedm dní pak hasiči zápolili v létě 2011 s plameny na skládce pneumatik v Boru u Skutče.