Křesťané si připomínají svátek letnic

Praha/Kouřim - Křesťané slaví letnice. Připomínají si seslání Ducha svatého, které následuje padesátý den po Velikonocích. V katedrále svatého Víta na Pražském hradě sloužil Dominik Duka mši, při níž uděloval svátost biřmování dospívajícím. Letnice připomene taky skanzen v Kouřimi.

„Původně, v židovském náboženství, je to den díkůvzdání za úrodu a taky okamžik, kdy Bůh dal Izraeli Desatero. V křesťanství je to den, kdy apoštolové obdrželi Ducha svatého,“ vysvětluje svátek letnic dominikán Romuald Štěpán Rob.

Stejný dar v podobě pečeti Ducha svatého dostávají také dospívající. Po Velikonocích jsou letnice dalším obdobím, kdy je možné křtít nebo provádět iniciační obřad biřmování. Tuto svátost může přijmout každý pokřtěný člověk, ale jen jednou za život. „Předchází tomu dlouhá příprava, kdy se člověk učí porozumět katechismu, aby 'ano' Bohu bylo dospělé, aby věděl, komu uvěřil, koho má milovat,“ dodává Rob.

První zmínky o slavení letnic se objevují už ve třetím století. Později si lidé zdobili domy čerstvou zelení a dávali do váz větvičky, aby se na nich mohl Duch svatý usadit a přinést jim štěstí. Svatodušní pondělí zůstává dodnes v mnoha evropských zemích volným dnem.

V Česku svátek připomene národopisný pořad Letnice čili Návrat zapomenuté tradice v kouřimském skanzenu. V katedrále sv. Víta na Pražském hradě sloužil kardinál Dominik Duka mši ke slavnosti Seslání Ducha svatého.