Postavení žen se zhoršilo, tvrdí Social Watch. Česku vytýká sociální bydlení

Praha – Světová chudoba se v loňském roce prohloubila a rozdíly v příjmech mezi nejbohatšími a nejpotřebnějšími se zvětšovaly. Krize a s ní spojené škrty v rozpočtech navíc zhoršily postavení žen. Takové jsou závěry pravidelné mezinárodní zprávy koalice Social Watch. Česko kritizuje za to, že nemá vytvořený adekvátní systém sociálního bydlení.

Zdroj: ISIFA/Getty Images Autor: Oli Scarff

Social Watch bije na poplach – rozdíl mezi bohatstvím nejmajetnějších vrstev a zbytku společnosti neustále roste. Podle americké studie se v USA od roku 1978 do roku 2011 příjmy manažerů zvedly o 725 procent, zatímco zaměstnanci si přilepšili jen o 5,7 procenta.

Stovka nejbohatších si tak ročně přijde na 240 miliard dolarů, což by pokrylo roční výdaje na odbourání extrémní chudoby na planetě, jak vyplývá z výpočtu autorů.

„Zpráva není příliš optimistická. Není naším cílem šířit skepsi, ale podívat se na situaci jinak. Hlavní proud politiky v posledních desetiletích selhal. Návody na vyřešení situace a rozvoj vedou do neudržitelného stavu,“ uvedl Tomáš Tožička z asociace Social Watch, podle kterého nejsou vidět alternativy ani u pravice ani u levice. Lidé by proto měli převzít odpovědnost a víc se angažovat.


Škrty v rozpočtech kvůli krizi údajně dopadly výrazněji na ženy, které podle Jany Smiggels Kavkové tvoří v EU 70 procent pracovníků ve veřejném sektoru. Jejich platy stagnují, mnohé navíc přišly o místo.

Zaměstnanost žen tak poprvé poklesla a dostala se v řadě zemí na úroveň roku 2005. Prohloubil se i rozdíl v příjmech žen a mužů – ženy nyní vydělávají v průměru zhruba o čtvrtinu méně. „Situace se tak vrátila o X let zpátky,“ upozornila Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 % a členka představenstva Evropské ženské lobby. Dodala, že kvůli škrtům se snížila i podpora otců – v některých státech se třeba rušila otcovská dovolená.

Ubytovna pro sociálně slabé
Ubytovna pro sociálně slabé

Omezují se také služby pro děti, seniory či postižené. Ubyly i dotace pro ženské organizace, které připravují projekty ke slaďování práce a rodiny. „Posiluje se tak tradiční rozdělení rolí mezi mužem a ženou,“ domnívá se Smiggels Kavková.

Přibývá seniorů v tísni

Česko si od Social Watch vysloužilo kritiku za to, že nemá systém sociálního bydlení. Studie poukazuje zejména na nedostatek bytů určených sociálně slabým a ohroženým skupinám a také na potřebu jednotné legislativní úpravy sociálního bydlení, která by jasně stanovila, kdo má na sociální bydlení nárok a jaké podmínky musí poskytnuté přístřeší splňovat.

V podmínkách pokračující hospodářské krize se dá podle Social Watch předpokládat, že ještě více obyvatel bude ohroženo chudobou a bude potřebovat pomoc obcí. Proto by obce měly mít dostatečný a dobře strukturovaný aparát podporovaných bytů. Zpráva upozorňuje i na fenomén ubytoven, kde v nevyhovujících podmínkách a za přemrštěné nájmy žijí převážně Romové.

Podle autorů ale přibývá třeba i seniorů v tísni, kteří se v těchto zařízeních ocitají. „V krizi lidí ohrožených chudobou přibývá a budou potřebovat pomoc. Proto je nutné zavést sociální bydlení místo asociálního vylučování a segregace,“ vyzval aktivista Štěpán Ripka.

Social WatchMezinárodní síť Social Watch vznikla v roce 1995. Dohlíží na dodržování závazků, které státy přijaly na konferencích OSN týkajících se chudoby a rovnoprávnosti pohlaví. Zastřešuje 700 organizací a institucí ze 70 zemí.

Českou koalici tvoří Ekumenická akademie, Eurosolar, Fórum 50 %, Gender Studies, Masarykova demokratická akademie, Nesehnutí a Trast pro ekonomiku a společnost.