Zeman chce víc peněz pro školy, jejichž absolventi najdou práci

Praha - Prezident Miloš Zeman by rád změnil pravidla financování vysokých škol. Více by měly dostávat školy, jejichž absolventi snáze nacházejí práci. Peníze by podle něj přinesly i pokuty například za nesložení zkoušky, uvedl na Žofínském fóru v Praze.

„Základním kritériem by neměl být počet studentů, ale jejich uplatnitelnost na trhu práce,“ uvedl Zeman, podle kterého dnes již existují zhruba desetileté číselné řady, z nichž je uplatnitelnost absolventů dobře patrná.

„Jsou školy, které produkují kulturní antropology. Máme nejvíce kulturních antropologů na milion obyvatel na světě, ale bohužel většinou ten antropolog po absolvování jde na úřad práce. Jsou školy, které mají devadesáti, pětadevadesátiprocentní uplatnitelnost,“ podotkl dále prezident.

Uplatnitelnost absolventů ale již dnes mezi jedno z kritérií pro rozdělování peněz vysokým školám patří. Na základě kvalitativních měřítek školy dostávají 22,5 procenta peněz, zhruba třetinu z toho tvoří právě uplatnitelnost absolventů. Předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer navíc upozorňuje, že za každého nezaměstnaného absolventa dostane škola méně peněz na studenty přijaté do prvních ročníků.  

Zeman: Školné je sociálně diskriminační. Poplatky za nesložení zkoušky jsou řešením

Finance do vysokého školství by podle Zemana přinesly i „tvrdé penalizační poplatky“ za nesložení zkoušky nebo například opakování semestru. Taková opatření by prý snížila počty studentů, protože by odešli ti, kteří by nebyli schopni řádně studovat. Nyní si studenti mohou jak v bakalářském, tak v magisterském programu zdarma prodloužit studium o rok, poté už platí.  

Školné, jehož zavedení je součástí koaliční smlouvy, naopak Zeman odmítl jako sociálně diskriminační.