Dvořáková: Plzeňská práva nutně potřebují mladou krev

Plzeň – Pro budoucnost plzeňské právnické fakulty je nezbytný dostatek mladých perspektivních vyučujících, kteří zajistí výuku konkrétních oborů minimálně na pět let. V rozhovoru pro ČT24 to uvedla předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Její instituce právě dnes obdržela od plzeňských práv doplňující údaje k žádosti o schválení magisterského studia.

„Mohu potvrdit, že materiály z Plzně přišly,“ řekl tajemník AK Jiří Smrčka. „Chtěli jsme dostat přesnější a jasnější údaje, zejména takové, které se týkají personálního rozvoje u mladých, perspektivních pracovníků, protože to je pro nás zcela klíčové, jestli bude mít fakulta budoucnost,“ uvedla předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. „Pokud tam budou mladí lidé, kteří se budou připravovat na habilitaci, tak by situace byla mnohem příznivější.“

Právnická fakulta Západočeské univerzity v tuto chvíli žádá o akreditaci hned dvakrát; napoprvé usiluje o udělení pětileté akreditace na standardní pětiletou magisterskou výuku práva. Pokud by jí takovou akreditaci komise neudělila, požaduje aspoň prodloužení současného stavu. Plzeňská práva totiž nyní nemohou přijímat nové studenty, stávající vysokoškolští posluchači ale do školy chodit smějí. O osudu fakulty bude komise rozhodovat v polovině června, naposledy plzeňská práva neuspěla s žádostí o akreditaci v dubnu; právě tehdy si tým politoložky Dvořákové vyžádal doplňující podklady.

Rektorka Západočeské univerzity Ilona Mauritzová: „Fakulta je dnes na ZČU vnímaná jako stabilizovaná součást univerzity a bude výrazněji spolupracovat na výuce na dalších fakultách.“


Fakulta věří, že akreditaci získá, argumentuje mj. tím, že se jí podařilo navýšit počet vyučujících, což byl jeden z požadavků akreditační komise. V podané žádosti o akreditaci uvedla, že má 31 profesorů a docentů, s nimiž jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích, že na školu v případě udělení akreditace nastoupí od 23. září. Jde o téměř dvojnásobný počet profesorů a docentů proti stavu v červenci 2011, kdy komise hodnotila fakultu negativně; kmenové jádro tvoří 12 lidí.

Sama Dvořáková ale nyní požadované počty relativizuje. „Pročet profesorů a docentů není zcela směrodatný,“ uvádí. „Jde o to, jaká je perspektiva rozvoje, jak mají lidé do budoucna šanci se rozvíjet. Pokud je na plzeňských právech určitá část profesorů nad osmdesát let, hledáme, jestli jsou v jejich oborech lidé mladší, kteří se blíží k habilitaci,“ konstatovala Dvořáková s tím, že je potřeba dlouhodobě zajistit zejména kvalitní výuku ústavního, občanského a trestního práva.

Video Rozhovor s Vladimírou Dvořákovou
video

Rozhovor s Vladimírou Dvořákovou