Děkan z VŠE Ševčík vytáhl proti studentům, najal si Sokola

Praha – Na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické (VŠE) graduje spor mezi děkanem Miroslavem Ševčíkem a studenty, kteří kritizují jeho způsob řízení fakulty. Ševčík si nyní najal špičku české advokacie Tomáše Sokola a po trojici studentů a jednom vyučujícím žádá omluvu za výroky, které měly poškodit jeho i školu jako takovou.

Spory na fakultě se táhnou už od loňska, podle kritiků se Ševčík zbavuje kvalitních vyučujících, kteří mu nejsou po vůli. Na podzim tak začali studenti a vyučující sbírat podpisy pod petici za transparentní vedení fakulty. K aktivitě je vyprovokovalo červnové odvolání vedoucího katedry institucionální ekonomie Davida Lipky, které bylo podle nich neodůvodněné.

Studentky, které na problémy upozornily, měl následně čekat tvrdý postih. Ševčík ale takové bagatelizuje. „Já vím, kteří vyučující jsou proti mně na fakultě – ti, kteří přišli o ty benefity z přerozdělovacích procesů, které tady uspořádal pan kolega Lipka,“ tvrdí.

Čtveřice odpůrců už dostala výzvu k omluvě

Svůj nesouhlas s vedením fakulty dosud podle studentky a organizátorky protestů Hany Marie Smrčkové vyjádřilo na 22 pedagogů a doktorandů včetně těch, kteří už školu opustili. „Kategoricky nesouhlasím s pošlapáváním akademických svobod, útoky na vyučující a studenty naší fakulty, vytvářením atmosféry strachu a despotickými metodami vedení fakulty,“ uvedl minulý týden ve svém prohlášení například externista Jan Havel s tím, že na škole už nechce dál učit a podporuje protest proti děkanovi.

Na pedagoga Petra Koblovského a trojici studentů, kteří Ševčíka kritizovali, si nyní děkan najal elitního pražského právníka Tomáše Sokola. Ten čtveřici zaslal předžalobní výzvu k omluvě za jejich výroky. Nikdo ze zúčastněných se však omluvit nehodlá. Koblovský, který o děkanovi dříve uvedl, že si „vede složky i na lidi z jiných fakult“, nyní říká, že ho k omluvě donutí maximálně odvolací soud.

Podle Ševčíka jsou protesty fíkový list, mají skrýt podvody s fakturami

Sám Ševčík má zato, že za spory na VŠE mohou kantoři, kteří zpronevěřili peníze, a chtějí tak skrýt svá pochybení. Vychází z nezávislého auditu, podle kterého mělo šest kantorů fakulty národohospodářské v uplynulých letech falšovat faktury z pracovních cest, a připravit tak fakultu o více než milion korun.

„Většinou to bylo tak, že hotel popřel vystavení faktury, hotel popřel pobyt,“ popsal Ševčík nalezená pochybení s tím, že vše už prý oznámili na policii. „Pravděpodobně nejsilnějším motivem k podnícení otevřeného útoku proti vedení a především děkanovi byla snaha zabránit odhalení podvodných jednání a z něj vyplývajících důsledků pro dotčené osoby,“ uvedl Ševčík a další zástupci fakulty v prohlášení.

K prošetření zahraničních cest v letech 2008 až 2012 prý došlo poté, co bylo loni na konci roku odhaleno toto falšování u dvou vyučujících, kteří ale své pochybení uznali a ze školy odešli. Jedním z nich má být i Radek Soběhart, toho ale prohlášení vedení fakulty šokovalo. „Pan děkan ex post hledá důvody, jak ospravedlnit problémy, které byly na fakultě,“ řekl. Rozhodně také odmítl, že by jakkoliv manipuloval s penězi, z fakulty prý odešel, protože dostal lepší nabídku. Upozornil zároveň, že podobné cesty se hradí z grantů, a ne z prostředků fakulty.