Trestní oznámení, které na Lesy ČR podal NKÚ, policie odložila

Hradec Králové - Policie odložila trestní oznámení, které na státní podnik Lesy České republiky (LČR) podal loni v dubnu po kontrole v podniku Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Nejvyšší kontrolní úřad odhalil ve fungování firmy, které patří polovina lesů v zemi, řadu chyb včetně porušení zákona. LČR závěry NKÚ od samého počátku odmítají.

Hradecká expozitura protikorupční policie nezjistila, „že by se v některé z oznámených věcí jednalo o podezření ze spáchání trestného činu.“ „Tuto zprávu považujeme za zcela zásadní, neboť se potvrdilo naše přesvědčení prezentované již ve chvíli, kdy byl kontrolní závěr zveřejněn,“ uvedl ekonomický ředitel LČR Michal Gaube, který je zároveň pověřený řízením Lesů ČR.

NKÚ při kontrole v LČR zjistil například porušení zákona u dvou veřejných zakázek. Kontrolorům se nelíbilo ani nakládání státní firmy s volnými penězi. Za nevýhodné pro stát shledali také například výměny lesních pozemků v případě Radějovské obory. Vláda vzala v listopadu zprávu NKÚ na vědomí.

Ministerstvo zemědělství a Lesy ČR přijaly několik opatření pro zlepšení kontrolního procesu přesto, že se závěry NKÚ nesouhlasí. Mezi zlepšení má patřit projednávání všech veřejných zakázek na zasedáních dozorčí rady LČR za účasti zástupce ministerstva, zveřejňování údajů o vynakládaných prostředcích na webu firmy a na centrální adrese či spolupráce s protikorupční organizací Transparency International při zadávání tendrů. Státní lesnická firma zřídila dále specializovaný odbor bezpečnosti a kontroly zaměřený na provádění vnitřního auditu.

„Ke kontrolnímu závěru NKÚ se podnik i dozorčí rada postavily zpříma a v potřebných oblastech byla přijata nápravná opatření, jejichž plnění průběžně kontrolujeme. Nikdy jsme si však nemysleli, že by trestní oznámení podané NKÚ bylo důvodné,“ uvedl předseda dozorčí rady LČR Miroslav Zámečník.