Lékaři v domovech důchodců se bouří: Budeme léčit VZP navzdory

Praha - VZP bude muset doplatit stovky milionů korun domovům důchodců, které ji zažalovaly proto, že jim zničehonic omezila proplácení zdravotní péče. Bylo to v rozporu se zákonem, řekly už první, zatím nepravomocné rozsudky. Že chce VZP na seniorech co nejvíce ušetřit, i když je to místy až kruté, a zároveň že se někteří lékaři a ředitelé domovů nehodlají s takovýmito praktikami smířit, zjistila reportérka ČT Aneta Snopová.  

V domovech pro seniory se o klienty starají zdravotní sestry a lékař, který by měl na základě aktuálního zdravotního stavu každého z nich předepisovat, jaká péče a v jakém rozsahu bude poskytnuta. Množství zdravotní péče poskytnuté klientům v těchto domovech zpětně kontroluje VZP prostřednictvím takzvaných revizí. Pokud pracovníci pojišťovny dojdou k názoru, že poskytnutá péče překročila pojišťovnou stanovený limit nebo byla z jejich pohledu nesprávně indikována, chce VZP po domovech pro seniory a po jejich lékařích peníze zpátky. Jedná se přitom o statisíce korun. 

Lékař Petr Bouzek:

"Já se skutečně snažím, i když ti lidi jsou staří. Indikuji pouze zdravotní péči, kterou ti lidé potřebují, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A zdravotní pojišťovna, hlavně VZP, když lékař pošle pacienta k ortopedovi, tak se mu to někde načte, když pošle k očařovi, načte se mu to. Když napíše lék, načte se mu to a tak se vlastně vytváří takový seznam hříchů lékaře za to, že léčí pacienty."


Lékař Petr Bouzek vystudoval vojenskou lékařskou akademii a později působil jako chirurg v nemocnicích. Od svých pětatřiceti let pracuje jako praktický lékař a do domova důchodců v Roudnici nad Labem přišel před dvěma lety. S VZP bojuje od té doby, co převzal do své péče právě tyto klienty. „Řeknou pane doktore, vy jste nějak léčil draho. Vy jste překročil naše průměry a vy nám to zaplatíte. A po mně třeba chce VZP dvě stě osmnáct tisíc za to, že jsem řádně léčil,“ popsal Bozek.

Podobný je i příběh lékařky Jany Hlaváčové, která pracovala dlouhá léta střídavě v nemocnici a v ambulantní sféře jako internistka, před osmi lety získala atestaci jako praktická lékařka pro dospělé a před pěti lety převzala obvod na brněnském venkově. Do Domova svaté Alžběty přišla na jaře roku 2011, když stávající lékař domovu vypověděl smlouvu a žádný jiný lékař z okolí nebyl ochotný klienty domova převzít do své péče. „My jsme celého půl roku vlastně sháněli nového lékaře. Nakonec se nám podařilo sehnat paní doktorku Hlaváčovou,“ popsala ředitelka Domova sv. Alžběty Jana Hutařová.

I ona dál indikuje léčbu, kterou jí pojišťovna nejspíš odmítne proplatit. Při první revizi jí tak pojišťovna vypočítala, že by měla vrátit částku okolo pěti až šesti set tisíc korun. „Při té první revizi bylo jednou revizní pracovnicí tak jako mezi řečí řečeno že vlastně léčím stáří zbytečně a draze. Podle naší ústavy jsme si přitom všichni rovni, nerozhoduje věk, pohlaví, barva pleti. Proč by měl mít devadesátiletý pacient menší péči než dvacetiletý? Před zákonem jsou si rovni. Aby dřív umřeli, aby bylo nákladné péče méně?“ ptá se lékařka, která se proti revizi odvolala.

Doktorka Jana Hlaváčová:

Proč to děláte?

„Těžko říct. Asi proto, že když člověk končil medicínu, tak něco sliboval. Pak tady samozřejmě máme hrozbu právního postihu, že. Přece se nenechám zavřít, takže to je varianta mezi tím, nechat se zavřít, a nebo dotovat zdravotní péči za pojišťovnu.“

Nelitujete, že jste vzala tady ten domov důchodců?

„Lituji. Lituji toho z toho důvodu, že já nemám ráda konflikty a toto mě už víceméně rok vyčerpává. Nicméně ta práce potřebná je, někdo to dělat musí a třeba to jednou dostaneme zpátky.“


Za lékařkou stojí i ředitelka domova. „Dle mého názoru lékař musí nést odpovědnost za to, jakou péči indikuje, jakou péči poskytne svým pojištěncům. On je zodpovědný za jejich zdravotní stav, za to, co oni dostanou a jak jakým způsobem se bude vyvíjet dál jejich život. Je to veliká odpovědnost a pak je hrozně těžké, když na ně ještě, na lékaře, začne tlačit zdravotní pojišťovna, že mají příliš vysoké náklady a že tohle by si tedy vůbec neměli dovolovat,“ myslí si Hutařová.

Video Pozemky v Praze zadarmo, prý na charitu
video

Pozemky v Praze zadarmo, prý na charitu

Ředitelé některých domovů pro seniory se rozhodli bránit a sporné revize zažalovali u soudu. Jiným domovům stačila výhrůžka soudním sporem a VZP ustoupila. A dosud proběhlé soudy daly shodně za pravdu domovům pro seniory. VZP jim tedy bude muset statisíce korun neoprávněně zabavené při revizích vrátit. „V tuto chvíli máme již dva pravomocné rozsudky ve věci revizní činnosti VZP, další dvě žaloby leží na soudě a několik dalších žalob se připravuje,“ uvedl právník Petr Haluza.

Soudy dospěly k závěru, že revize, které v domovech pro seniory uskutečnila VZP, jsou v rozporu s platným právem. „Revize a revizní činnost Všeobecné zdravotní pojišťovny je značně problematická, je účelová, často obsahuje i rysy subjektivního výkladu práva tak, jak to jednotliví revizní lékaři v těch konkrétních případech prezentují,“ dodal Haluza.

Celý problém vznikl počátkem roku 2012, kdy Všeobecná zdravotní pojišťovna sama od sebe zásadně změnila pravidla proplácení zdravotní péče v domovech pro seniory. Pokusila se jim proti jejich vůli vnutit dodatek ke smlouvě, ve kterém snížila platby. Za služby jim najednou chtěla platit méně než polovinu, pokud překročí stanovený limit - místo 90 haléřů za bod pouhých 40. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR dosahuje ztráta u menších domovů desetitisíců korun měsíčně, u větších zařízení jde až do statisíců.

Téměř polovina ředitelů domovů sociální péče se proto VZP postavila a sporný dodatek o snížení plateb odmítla podepsat. Jenže pojišťovna se i k těmto domovům chovala tak, jako by dodatek podepsaly, a odmítala jim proplácet zdravotnickou péči v plné výši.

Zhruba padesát ředitelů domovů sociální péče se proto domluvilo a VZP zažalovali. Podle rozhodnutí soudů má VZP za rok 2012 doplatit ústavům stovky milionů korun. Hlavním důvodem, proč soud žalobám vyhověl, byl fakt, že není možné, aby smlouva mezi zdravotní pojišťovnou a pobytovým zařízením sociálních služeb byla jednostranně a účelově změněna jedním z účastníků této smlouvy.