Neúspěšní žadatelé o Zelenou úsporám se mohou obrátit na soud

Brno - Neúspěšní žadatelé o dotace z programu Zelená úsporám se podle zástupce ombudsmana Stanislava Křečka mohou obrátit na soud. „Zahájili jsme řízení proto, abychom dali na vědomí všem těm tisícům lidí, kteří dostali zamítavé rozhodnutí bez odůvodnění a hlavně bez poučení o odvolání, že mají možnost se odvolat. Na druhé straně musíme mít trošku rozumu a chápat, že na všechno nejsou peníze,“ uvedl Křeček. Přestože odmítnutých žádostí jsou tisíce, odvolávat by se podle něj měli jen ti lidé, kteří mají důvod cítit se poškozeni. Na ombudsmana se zatím obrátilo asi 50 neúspěšných žadatelů.

Ministerstvo životního prostředí podle zjištění pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv při rozhodování pochybilo například tím, že neaplikovalo správní řád, ale zákon o rozpočtových pravidlech, přestože fond není součástí státního rozpočtu. O námitkách odmítnutých žadatelů pak Státní fond životního prostředí (SFŽP) rozhodoval v rozporu se zákonem a principy dobré správy. SFŽP podle něj pochybil, když žadatelům zasílal pouze vyrozumění o rozhodnutí ministra bez rozhodnutí o zamítnutí námitek či jeho věcného zdůvodnění.

  • „Neúspěšní žadatelé, kteří jsou přesvědčeni o oprávněnosti svých námitek, by si měli od ministerstva životního prostředí vyžádat písemné znění rozhodnutí o svých námitkách, včetně odůvodnění, a následně toto rozhodnutí napadnout správní žalobou u Městského soudu v Praze,“ popsal doporučený postup Křeček.
Video Rozhovor se Stanislavem Křečkem
video

Rozhovor se Stanislavem Křečkem

Rozhovor se Stanislavem Křečkem

Události o Zelené úsporám

Zelená úsporám je program ministerstva životního prostředí na podporu ekologického bydlení. Ministerstvo podle šetření při rozhodování o přidělení dotací udělalo několik chyb. Například mělo aplikovat správní řád, použilo ale pro danou věc nepříslušný zákon o rozpočtových pravidlech. Příjmy SFŽP však netvoří součást rozpočtu, proto měli pracovníci ministerstva rozhodovat podle správního řádu.

„Ministerstvo postupovalo podle zákona. Pro rozhodnutí o přidělení dotace z programu Zelená úsporám, který letos končí, byl aplikován zákon o rozpočtových pravidlech,“ uvedla mluvčí Jarmila Krebsová. SFŽP podle ní eviduje 80.000 žádostí o podporu z programu Zelená úsporám. Z toho bylo šest procent žádosti zamítnuto. Možnost podat námitku využilo necelých 2,5 procenta žadatelů. Na dotaci podle Krebsové není právní nárok.

Problémem dotací se zabývala i Křečkova předchůdkyně Jitka Seitlová. Ministerstvo už dříve vyzvala, aby všem neúspěšným žadatelům doručilo rozhodnutí ministra včetně odůvodnění a poučení, že dané rozhodnutí je přezkoumatelné ve správním soudnictví. Ministerstvo prý odpovědělo, že je to obtížně realizovatelné, ale v programu Nová zelená úsporám budou procesní práva žadatelů o dotace posílena. Městský soud v Praze nyní vede několik soudních řízení ohledně zamítnutých dotací.