Hejného zábavná matematika zásadně mění roli učitele

Kouty (Havlíčkobrodsko) - Místo aby si užili poslední dny volna, zamířila stovka učitelů prvního stupně na Vysočinu na letní školu matematiky. Pod vedením profesora Milana Hejného se zde učí novým trendům ve výuce. Hejného metoda má za cíl učit předmět zábavně, za pomoci logického uvažování. Pro učitele se ale zároveň zcela mění jejich role v hodině. Nositeli pravidel a vzorečků už nejsou jen oni, s jejich pomocí je objevují samotné děti.

„My dáváme úlohy, děti úlohy řeší, o úlohách diskutují a krůček po krůčku budují matematiku,“ popsal základní myšlenku své metody profesor Hejný. Učitelé by se podle něj neměli soustředit jen na obsah učebnic, ale měli by vědomosti i dobře předat a v dětech i při výuce matematiky rozvíjet zvídavost a objevování.

Znát neznamená odříkávat, ale především porozumět

Zatímco běžně učitel nejdříve vyloží látku a poté ji ilustruje v praxi, nová výuková metoda tento postup obrátila. Děti k pochopení dovádí od konkrétního příkladu. Rovnice se tak učí na příkladech se dvěma miskami vah, koulemi a závažím. Vše je v barvách a neznámá proměnná X přestává být strašákem. První krok ale musí nejprve udělat samotní učitelé. Nejde přitom o nic lehkého, znamená to pro ně zásadní změnu jejich dosavadní role. „Nejtěžší věc je zlomit v sobě zažitý způsob, jak jsme to donedávna učili,“ podotýká docentka Darina Jirotková z Pedagogické fakulty UK v Praze.

Milan HejnýMilan Hejný: „Děti podceňujeme. Neuvědomujeme si, co jsou schopny vytvořit. S tím úzce souvisí, že nemají v matematice intelektuální prostor. Učitel si myslí, že jim musí učivo vysvětlit a ony budou jen reprodukovat jeho slova. Ale to děti nebaví. Dítě je a priori tvořivé. Když se podíváte na písek, tak každé dítě chce být tvořivé. Nechce se jen koukat, jak si ostatní hrají.“

zdroj: FORUM, časopis Univerzity Karlovy


Novou metodu zatím používá několik desítek učitelů. Převzaly už ji i některé školy v zahraničí. Podle psychologů ale není vhodná úplně pro všechny děti. Potíže mohou mít ty s abstraktním myšlením. Metoda je může brzdit a bránit jim ve vytváření pojmu čísla a množství. Pro děti se slabšími matematickými schopnostmi je ale Hejného postup naopak vhodný.

Ministerstvo školství novinku podporuje. Podle mezinárodních srovnání totiž české děti v matematice pokulhávají a metoda Milana Hejného může být správným krokem nejen při řešení rovnic. „Jde nám především o to, aby matematika dostala trošku jiný nádech a aby děti bavila,“ dodal mluvčí resortu Marek Zeman.  

Video Učitelé se školí, jak učit matematiku
video

Učitelé se školí, jak učit matematiku