Děti se naučí více o dopravě. Ministerstvo tak chce zlepšit kulturu na silnicích

Praha – Správné chování při přecházení vozovky nebo při jízdě na kole, ale i základy první pomoci, které přijdou vhod při nehodě, se budou od září učit žáci základních škol ve větší míře než dosud. Dopravní výchova sice už je povinnou součástí výuky, nově však bude podrobnější a bude se prolínat celým vzdělávacím procesem. Kdy a jakým způsobem konkrétní škola výuku zařadí, bude záviset na řediteli. Podle ministra dopravy Zdeňka Žáka by dlouhodobým cílem intenzivního dopravního vzdělávání mělo být zlepšení kultury na silnicích a s ním související zmírnění represe.

Ministerstvo dopravy doufá, že se prostřednictvím rozšířené dopravní výchovy začne zlepšovat chování lidí na silnicích. Podle ředitele ministerského oddělení Besip Romana Budského by si žáci měli vytvořit hodnotový systém. „To, jestli budou agresivní, jestli se k sobě v budoucnu budou chovat gentlemansky, je možné ovlivnit právě dopravní výchovou,“ uvedl. Jak je ve škole obvyklé, i při dopravní výchově budou děti testovány, jak se dokázaly látku naučit.

Součástí dopravní výchovy bude zejména bezpečné chování na přechodech pro chodce a při jízdě na kole, zvládnutí první pomoci nebo zásady pro kontakt se záchrannou službou. „Naší primární snahou je osvěta a prevence. Vychází to z našeho nejhlubšího přesvědčení, že restrikcí a kontrolou a negativními zásahy se trvale nic uspokojivě vyřešit nedá,“ uvedl ministr dopravy Zdeněk Žák s tím, že na rozdíl od minula, kdy byla dopravní výchova zařazována do výuky jen nárazově, se bude nyní prolínat celým vzdělávacím procesem. Pro žáky na prvním stupni připravil Besip nové učebnice a programy pro interaktivní tabule. Pro žáky druhého stupně jsou materiály ke stažení umístěné na webu Besipu, upozornil Roman Budský.

Video Brífink ministra dopravy Žáka k zavedení povinné výuky dopravní výchovy ve školách
video

Brífink ministra dopravy Žáka k zavedení povinné výuky dopravní výchovy ve školách

Vzdáleným cílem nové dopravní výchovy by podle ministra Žáka mělo být zmírnění restrikce na silnicích, jedním z prvních výsledků rozšíření dopravní výchovy by však mohlo být snížení počtu mrtvých dětí při nehodách. Letos jich je zatím pět, podle Budského ani jednu nehodu však děti nezavinily. Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch však upozornil, že ještě máme před sebou nejrizikovější měsíce září a říjen, kdy si děti postupně zvykají na nový režim po začátku školního roku. Loni za celý rok zemřelo při nehodách čtrnáct dětí.